Aktiviteti jonë i gjere dhe i përditshëm është një udhëkryq lidhjesh, përmes të cilave ne gjejmë një interes të shtuar midis ekspertëve dhe kompanive, shqiptarëve dhe të huajve, për të bashkuar aktivitetet kërkimore dhe promovuese, si dhe prodhimin e energjisë, tregtinë, ESCo, etj.

Për këtë, kemi vendosur tu ofrojmë partnerëve tanë mundësinë për të paraqitur një prezantim me aspektet thelbësore të biznesit të tyre, duke ndjekur një procedurë automatike shumë të thjeshtë. Ne ketë kuadër ofrojmë këtë version bazik te nje Business Directory për të ndihmuar partnerët tanë të provojnë vlerat e tyre dhe shërbimet e ndryshme qe ato ofrojnë.

Në analizë te fundit, sa më sipër nuk synon të përjashtojë nevojën e verifikimit të informacionit me përfaqësuesit legale dhe në veçanti ne rekomandojmë gjithnjë kontrollin e dyfishtë te çdo informacionin. Ne ketë kuadër kemi dedikuar maksimumin e energjive për të sjelle një skedar kompanish sa më të përshtatshme, dhe do të vazhdojmë të ofrojmë përditësime për të transformuar portalin në një destinacion dhe një qendër për industrinë.

Most Read Publications

No post found

Most Visit Sections