Aktiviteti jonë i gjere dhe i përditshëm është një udhëkryq lidhjesh, përmes të cilave ne gjejmë një interes të shtuar midis ekspertëve dhe kompanive, shqiptarëve dhe të huajve, për të bashkuar aktivitetet kërkimore dhe promovuese, si dhe prodhimin e energjisë, tregtinë, ESCo, etj.

Për këtë, kemi vendosur tu ofrojmë partnerëve tanë mundësinë për të paraqitur një prezantim me aspektet thelbësore të biznesit të tyre, duke ndjekur një procedurë automatike shumë të thjeshtë. Ne ketë kuadër ofrojmë këtë version bazik te nje Business Directory për të ndihmuar partnerët tanë të provojnë vlerat e tyre dhe shërbimet e ndryshme qe ato ofrojnë.

Në analizë te fundit, sa më sipër nuk synon të përjashtojë nevojën e verifikimit të informacionit me përfaqësuesit legale dhe në veçanti ne rekomandojmë gjithnjë kontrollin e dyfishtë te çdo informacionin. Ne ketë kuadër kemi dedikuar maksimumin e energjive për të sjelle një skedar kompanish sa më të përshtatshme, dhe do të vazhdojmë të ofrojmë përditësime për të transformuar portalin në një destinacion dhe një qendër për industrinë.

Albanian Centre for Energy Regulation and Conservation – ACERC
Address: EuroElektra Building, Rr. Prush, Vaqarr, Tirana (Tr) Albania
C.P. 1041
Business Genre:
Short Business Description: ACERC is a network base think tank centre with focus on the Albanian energy market and its integration in the regional IEM.
Long Business Description:

ACERC is a network base think tank centre with focus on the Albanian energy market and its integration in the regional IEM. The ACERC mission base on in-depth knowledge of EU regional energy and clime law and policies, and strives to provide a qualified contribution to the promotion of the liberalization and effective integration as well as efficient use of energy resources.

ACERC main activities briefly consists in build-up collaborations and supports to market players in study researches such as the certificate reports, articles and periodicals. The transfer of high expertise through building-up institutional capacities by national and regional training courses, seminars and conferences. The institutional representation and integration within national and international public and regulatory authorities.

Business Website Address: http://albaniaenergy.org/index.html
Business Phone Number: 00355683076488
Business Tags: , ,

Most Read Publications

Most Visit Sections