BERZH mbështet zhvillimin e kapaciteteve të energjisë diellore – Thirrje për ekipin konsultativ

BERZH mbështet zhvillimin e kapaciteteve të energjisë diellore – Thirrje për ekipin konsultativ

Informim
BERZH mbështet zhvillimin e kapaciteteve të energjisë diellore – Thirrje për ekipin konsultativ Në kuadër të marrëveshjes së nënshkruar në Maj 2017 mes Ministrisë së Energjisë dhe Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim, kjo e fundit ka nisur procedurat për shërbimin konsultues në sektorin e energjisë diellore. Ekipi konsultativ, duhet të ketë në përbërje një sërë ekspertësh ligjorë, rregullatorë, teknikë dhe mjedisorë për të mbështetur qeverinë shqiptare në arritjen e objektivave parësore. Objektivat përfshijnë rishikimin e legjislacionit aktual dhe plotësimin e kuadrit rregullator dhe legjislacionit plotësues. Një tjetër objektiv i rëndësishëm është asistimi në zbatimin e një procesi konkurrues për prokurimin e impianteve fotovoltaike të kapaciteteve 50-100 MË në Shqipëri. Në fakt, vendosja e një sistemi tenderimi për projekte të tilla madhore të energjisë, është konsideruar si prioritet edhe nga…
Read More
Centrali i parë PV në Shqipëri, gara hapet këtë vit, e konfirmon BERZH, Revista Monitor, 6 Janar 2017

Centrali i parë PV në Shqipëri, gara hapet këtë vit, e konfirmon BERZH, Revista Monitor, 6 Janar 2017

Informim
Centrali i parë fotovoltaik në Shqipëri, gara hapet këtë vit, e konfirmon BERZH, Revista Monitor, 6 Janar 2017 Nxitja e burimeve të rinovueshme të energjisë mori një vëmendje të gjerë gjatë vitit 2017, sidomos ajo e lidhur me energjinë diellore dhe eolike. Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) konfirmoi mbështetjen e saj për Shqipërinë në këtë aspekt edhe përmes një memorandumi, ndërkohe që këtë vit hapat duket se janë më konkrete. Në një intervistë dhënë për “Monitor” Drejtori i BERZH në Shqipëri Matteo Colangeli, nënvizon se procesi konkurrues për centralin e parë fotovoltaik do të zerë vend këtë vit. “Së fundmi, ne jemi të angazhuar për të ndihmuar në zhvillimin e sektorit të energjisë diellore në Shqipëri dhe parashikojmë të mbështesim prezantimin e një procesi konkurrues tenderimi për centralin…
Read More
90% of Foreign Investments in Albania concentrated in just three sectors, Scan 4 January 2017

90% of Foreign Investments in Albania concentrated in just three sectors, Scan 4 January 2017

Informim
90% of Foreign Investments in Albania concentrated in just three sectors, published by Scan 4 January 2017 Over 90% of foreign investments in the third quarter of the year were concentrated in three sectors of the economy. According to data from the Bank of Albania, the energy sector dominated the quarterly inflow of foreign investments, mainly thanks to the TAP pipeline. Energy investments amounted to 193 million euro or about 65% of the quarterly investment flow. Two other sectors that brought significant investment flows were the financial and extractive industries, with about 40 million euro each. Taken together, these branches brought 274 million euro or 92% of the total value of foreign direct investment. The breakdown of these investments in general terms is not very difficult: the companies investing large…
Read More
Furnizimi me energji elektrike – Ndryshime për kompanitë, ja institucionet ku s’duhet të ndërpritet

Furnizimi me energji elektrike – Ndryshime për kompanitë, ja institucionet ku s’duhet të ndërpritet

Informim
Furnizimi me energji elektrike – Ndryshime për kompanitë, ja institucionet ku s’duhet të ndërpritet Furnizuesit e Shërbimit Universal, duhet të sigurojnë pa ndërprerje energjinë elektrike për disa institucione shtetërore, që konsiderohen të rëndësisë së veçantë. Përmes një vendimi të miratuar në datën 8 dhjetor, Këshilli Ministrave iu ngarkon këtë detyrim furnizuesve për spitalet dhe qendrat e urgjencës, për ujësjellësit si dhe për burgjet dhe institucionet shtetërore, të cilat mbulojnë sigurinë kombëtare dhe rendin publik. Ndërkaq, qeveria ka ndryshuar dhe formulën që do të ndiqet për të përmbushur detyrimin e blerjes së sasinë së nevojshme të energjisë elektrike për furnizimin me energji të klientëve. Sipas vendimit të ri, sasia e energjisë elektrike, për të përmbushur kërkesat e klientëve që përfitojnë nga Shërbimi Universal i Furnizimit do të bazohet në nivelin historik…
Read More