Hapat për krijimin e bursës së energjisë

Hapat për krijimin e bursës së energjisë

Informim
Hapat për krijimin e bursës së energjisë 30/03/2018 Revista Monitor Intervistë me Dr. Nickolas Frydas: Specialist i Lartë i Energjisë i IFC dhe Menaxher Projekti për Bursën Shqiptare të Energjisë - APEX: Sa më i madh të jetë likuiditeti i një burse të energjisë (për sa i përket numrit të pjesëmarrësve), aq më i mirë do të jetë sinjali i përcjellë nga çmimi i energjisë, meqenëse pasqyron vlerën e vërtetë dhe të drejtë të energjisë elektrike në sistem Tregu shqiptar i energjisë elektrike është në një udhëkryq të rëndësishëm transformimi, teksa nga njëra anë, performanca e ndërmarrjeve të energjisë duhet të përmirësohet dhe, nga ana tjetër, Shqipëria po përpiqet të përfitojë nga integrimi i tregut të saj të energjisë, fillimisht në tregun rajonal, dhe përfundimisht në tregun e brendshëm europian…
Read More