Avantazhet e përdorimit të impianteve fotovoltaike

Avantazhet e përdorimit të impianteve fotovoltaike

Informim
Avantazhet e përdorimit të impianteve fotovoltaike Përgatiti: Dr. Lorenc Gordani Me 30 Mars 2018 Energjia elektrike është një nevojë themelore për njeriun. Aktualisht prodhimi i energjisë elektrike është bazuar tek lëndët djegëse fosile si nafta, qymyri, gazi dhe uji. Këto lëndë fosile janë të shtershme dhe djegia e tyre sjell efekte të dëmshme për mjedisin. Për shkak të këtyre kufizimeve dhe me rritjen e vazhdueshme të kërkesës për energji elektrike alternativa e vetme ngelet prodhimi i energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme të energjisë. Burime të rinovueshme të energjisë janë te shumta si shfrytëzimi i energjisë nga dielli i cili në një orë rrezaton energji të mjaftueshme, për të mbuluar konsumin e energjisë të përdorur nga njerëzit në një vit. Tashme me teknologjitë qe disponojmë dhe kostot e energjisë së…
Read More