Domosdoshmëria e Menaxhimit të Rreziqeve në Koncesionet Hidroenergjetike

Domosdoshmëria e Menaxhimit të Rreziqeve në Koncesionet Hidroenergjetike

* Me kryesore, Aktivitetet, Hulumtimet, Përfaqësim, Publikime
Domosdoshmëria e Menaxhimit të Rreziqeve në Koncesionet Hidroenergjetike [metaslider id="21105"] Foto gjate punimeve të konferencës vjetore të Shoqatës Shqiptare te Energjive të Rinovueshme (AREA) ne Hotel Rogner, 1 Mars 2018 Revista Monitor, 16/03/2018 Analizë nga Dr. Lorenc Gordani Pavarësisht nga rëndësia shumëplanëshe për ekonominë, investimet në hidroenergjetikë paraqesin sfida komplekse në menaxhimin e tyre në praktikë. Për të mundësuar përthithjen e kapitaleve private e të huaja, nga të gjitha qeveritë është synuar përdorimi i modeleve më të gjera të partneritetit. Çështja është si ka rezultuar menaxhimi i tyre dhe ku kanë konsistuar problemet për palët? Çfarë pritet apo këshillohet në të ardhmen lidhur me përmirësimin e menaxhimit të këtyre projekteve? Problemet e menaxhimit të investimeve hidroelektrike Në Shqipëri, praktikat ligjore të bashkëpunimit me sipërmarrjen private për të mundësuar vënien në…
Read More