KESH rekord historik prodhimi – Prurjet e lumenjve favorizojnë hidrocentralet

KESH rekord historik prodhimi – Prurjet e lumenjve favorizojnë hidrocentralet

Informim
KESH rekord historik prodhimi – Prurjet e lumenjve favorizojnë hidrocentralet Korporata Elektroenergjitike Shqiptare ka shënuar dje rekordin historik më të lartë të prodhimit ditor të energjisë prej 28,864,000 kwh. Shifra është bërë e ditur nga Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Damian Gjiknuri, sipas të cilit për herë të fundit një nivel i tillë prodhimi u arrit në Dhjetor të 2010-ës. “Me datë 13.02.2018 Korporata Elektroenergjitke Shqiptare realizoi prodhimin ditor më të lartë historik të saj, prej 28,864,000 kWh duke tejkaluar rekordin ekzistues të prodhimit ditor më të lartë të realizuar në 30 Dhjetor 2010 në sasinë 27,784,000 kWh.” Sipas Gjiknurit, bashkëveprimi i kushteve të favorshme hidrike të kombinuara me performancën e personelit inxhiniero-teknik të KESH kanë qenë edhe faktorët ndikues të cilët kanë sjellë si rezultat këtë nivel të tillë…
Read More