Biznesi italian zbarkon në Shqipëri në 18-20 shkurt

Biznesi italian zbarkon në Shqipëri në 18-20 shkurt

Informim
Biznesi italian zbarkon në Shqipëri në 18-20 shkurt Në datat 18,19 dhe 20 shkurt 2018 do të organizohet në Shqipëri një Mision Sistemi i Sipërmarrjeve italiane, promovuar nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik dhe Ministria e Punëve të Jashtme dhe Kooperacionit me qëllimin për të thelluar mundësitë e tregtisë dhe të investimeve për sipërmarrjet italiane në Shqipëri. Misioni do të ketë karakter shumë-sektorial dhe do të përqëndrohet te sektorët e mëposhtëm: (i) Infrastruktura (turizëm, spitale, burgje dhe shkolla, hekurudha, rrugë, porte dhe aeroporte, punime hidraulike dhe makineri ndërtimi); (ii) Energjia & Green Tech (teknologji dhe komponente elektronike dhe mekanike për prodhimin, transmetim dhe shpërndarje e energjisë (Oil & Gas dhe burime të rinovueshme), hidrocentrale dhe impiante fotovoltaike, biomasa, teknologji për kursimin e energjisë, menaxhimi i mbetjeve, pastrimi dhe trajtimi i ujit…
Read More