Emisioni “Përballje” nga Mateo Spaho ne Scan TV, me 1 Shkurt 2018

Emisioni “Përballje” nga Mateo Spaho ne Scan TV, me 1 Shkurt 2018

Informim
Emisioni “Përballje” nga Mateo Spaho ne Scan TV, me 1 Shkurt 2018 Natyra ka qene tejet bujare me vendin tone. Thuajse i gjithë territori është i pasur me përrenj e lumeje, diell qe na ngroh 300 dite ne vit, ere qe fryn ne çdo faqe mali, për te vijuar me nëntokën e cila gjithashtu është shume e pasur me minerale dhe rezerva hidrokarbure te bollshme (nafte dhe gaz natyrore)! Interesi për t’i shfrytëzuar këto burime sa vjen dhe është ne rritje dhe se problemet e investitorëve me administratën, banoret lokale, dhe mbi te gjitha me kuadrin ligjore qe t’i mundësoje sipërmarrjes por edhe individëve shfrytëzimin e këtyre aseteve nuk kane munguar. Për te folur me gjerësisht mbi potencialin dhe shfrytëzimin e burimeve minerale, nje bisede e hapur me Prof. Suzana…
Read More