Përplasja për Kalivaçin, Shqipëria fiton në arbitrazh përballë Hydro S.R.L të Becchetti-t

Përplasja për Kalivaçin, Shqipëria fiton në arbitrazh përballë Hydro S.R.L të Becchetti-t

Informim
Përplasja për Kalivaçin, Shqipëria fiton në arbitrazh përballë Hydro S.R.L të Becchetti-t Shqipëria ka fituar përballjen në arbitrazh ndaj kompanisë Hydro.S.R.L lidhur me përplasjen për koncesionin e Kalivaçit. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë bëri me dije se trupa e gjykimit do të caktojë me një vendim të dytë masën e dëmshpërblimit që do të marrë shteti nga konceisonari që nuk ka plotësuar kushtet e kontratës. Hydro S.R.L ku aksioner ishte edhe biznesmeni Italian Francesco Becchetti paditi shtetin shqiptar në Tetor 2014, në Arbitrazhin Ndërkombëtar të Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë (“Arbitrazhi i IÇ”)shtetin shqiptar, ku u kërkua zgjidhja e marrëveshjes së koncesionit të lidhur midis palëve ndërgjyqëse për ndërtimin e një hidrocentrali në Kalivaç, për faj të Shqipërisë, dhe pagesa e një dëmshpërblimi në një vlerë prej €137,235,090.00 (njëqind e tridhjetë…
Read More