Thatësira “ndali” HEC-et – Monitorimet e AKBN: S’punuan në periudhat e prodhimit të energjisë

Thatësira “ndali” HEC-et – Monitorimet e AKBN: S’punuan në periudhat e prodhimit të energjisë

Informim
Thatësira “ndali” HEC-et – Monitorimet e AKBN: S’punuan në periudhat e prodhimit të energjisë Thatësira e tejzgjatur që përfshiu vendin tonë përgjatë vitit 2017 nuk cenoi vetëm kompanitë shtetërore që operojnë në tregun energjetik, por edhe hidrocentralet private. Sipas Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, referuar monitorimeve të kryera në terren, është konstatuar se edhe në periudha kohore, në të cilat HEC-et duhet të ishin në fazën e prodhimit të energjisë, pra jo gjatë periudhave të vaditjes, në disa raste nuk  kanë qenë në prodhim për arsye të prurjeve të pakta. Nga ana tjetër, Drejtoria e Monitorimit të Veprave Energjetike është duke përpunuar informacionin e marrë nga Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike mbi sasinë totale të prodhuar gjatë vitit që sapo lamë pas, por me shumë gjasa ajo do të…
Read More