Furnizimi me energji elektrike – Ndryshime për kompanitë, ja institucionet ku s’duhet të ndërpritet

Furnizimi me energji elektrike – Ndryshime për kompanitë, ja institucionet ku s’duhet të ndërpritet

Informim
Furnizimi me energji elektrike – Ndryshime për kompanitë, ja institucionet ku s’duhet të ndërpritet Furnizuesit e Shërbimit Universal, duhet të sigurojnë pa ndërprerje energjinë elektrike për disa institucione shtetërore, që konsiderohen të rëndësisë së veçantë. Përmes një vendimi të miratuar në datën 8 dhjetor, Këshilli Ministrave iu ngarkon këtë detyrim furnizuesve për spitalet dhe qendrat e urgjencës, për ujësjellësit si dhe për burgjet dhe institucionet shtetërore, të cilat mbulojnë sigurinë kombëtare dhe rendin publik. Ndërkaq, qeveria ka ndryshuar dhe formulën që do të ndiqet për të përmbushur detyrimin e blerjes së sasinë së nevojshme të energjisë elektrike për furnizimin me energji të klientëve. Sipas vendimit të ri, sasia e energjisë elektrike, për të përmbushur kërkesat e klientëve që përfitojnë nga Shërbimi Universal i Furnizimit do të bazohet në nivelin historik…
Read More