PV-te nga Zhvillimi i Politikave Publike drejt Vënies ne Praktike, Dr. Lorenc Gordani

PV-te nga Zhvillimi i Politikave Publike drejt Vënies ne Praktike, Dr. Lorenc Gordani

Aktivitetet, Hulumtimet
Teknologjitë Fotovoltaike nga Zhvillimi i Politikave Publike drejt Vënies ne Praktike, Dr. Lorenc Gordani, 13 Dhjetor 2017 [huge_it_slider id="15"] Energjia elektrike si një mall i shpërndare në rrjet është një commodity vlera e të cilit lidhet kryesisht me vendin dhe kohen ne te cilin disponohet. Në këtë kuptim, Shqipëria ka një potenciale te rëndësishme në energji të rinovueshme, të mire shpërndara ne te gjithë territorin sidomos për sa i përket burimeve fotovoltaike, shumë më lart se mesatarja e çdo vendi tjetër evropian. Në të njëjtën kohë, pavarësisht çmimeve te ulëta në tregjet afatgjata të rajonit prej 35-40 Euro/MWh, ne varësi te ndryshimeve me periudhave pak më të thata ose të ftohta të vitit, asistojmë ne luhatje te forta në tregun spot, duke kaluar midis vlerave te 100-200 Euro/MWh. Ne ketë…
Read More