Politika energjetike si faktor fuqie dhe rritje ekonomike

Politika energjetike si faktor fuqie dhe rritje ekonomike

* Me kryesore, Aktivitetet, Artikuj, Hulumtimet, Informim, Përfaqësim, Publikime
Politika energjetike si faktor fuqie dhe rritje ekonomike, Dr. Lorenc Gordani, 25 Tetor 2017 [metaslider id="23687"] Sistemi ynë energjetik është në prag të një revolucioni te pashmangshëm! Ndryshimet klimatike imponojnë kufizime gjithnjë e ne rritje ne lidhje me përdorimin e lëndëve djegëse. Por, nëse energjia e bazuar në lëndë fosile ka qenë një motor i fuqishëm i rritjes, tranzicioni aktuale është një mundësi e “arte” për një zhvillim te gjelbër, nëpërmjet modeleve te reja ekonomike bazuar ne burime me efiçiente, orientuar drejt konsumit proaktive, duke ulur emetimet e mbrojtur mjedisit natyror, etj. Përballimi i sfidave të tilla nga autoritetet publike kërkon largpamësi dhe qasje të integruar: asetet e energjisë janë jetëgjatë, gjë që e bën të domosdoshme fillimin ne kohe te dekarbonizimin të sistemeve të energjisë! Mbajtja parasysh e parashikimeve…
Read More