A ka interes nga sipërmarrja për te investuar ne burime fotovoltaike?

A ka interes nga sipërmarrja për te investuar ne burime fotovoltaike?

Artikuj, Hulumtimet, Përfaqësim, Publikime
A ka interes nga sipërmarrja për te investuar ne burime fotovoltaike? Dr. Lorenc Gordani, 18 Tetor 2017 Interesi ne energji diellore nuk është vetëm e së ardhmes por mund te përkthehet direkt në përfitim ekonomik për prodhuesin me një normë kthimi te garantuar midis 15-20% në vit! Kështu jo vetëm bizneset te cilët janë te fokusuar tradicionalisht ne prodhimin nga burimet e tjera por edhe ato qe në çfarëdo mënyre janë te lidhur me sektorin qofte edhe thjeshte si konsumatorë te mëdhenjtë qe duhet ose kane interes te sigurojnë vete energjinë ne treg, po i drejtojnë sytë gjithmonë e më shumë drejt alternativat që u ofron shfrytëzimi i energjisë diellore. Çmim i vendosur aktualisht përveç se është një mbështetje e konsiderueshme, pritet t’i japë një shtytje të re investimeve pasi…
Read More