Fundi i shfrytëzimit te burimeve hidrike çështje teknike dhe politike? Dr Lorenc Gordani, 17 Tetor 2017

Fundi i shfrytëzimit te burimeve hidrike çështje teknike dhe politike? Dr Lorenc Gordani, 17 Tetor 2017

Artikuj, Përfaqësim, Publikime
Shfrytëzimi i burimeve hidrike midis dilemave teknike dhe politike, Dr Lorenc Gordani, 17 Tetor 2017 Si çdo resurs natyrore edhe ai hidroenergjetike ka limitet e tij dhe natyrshme qe investitorët qe kane hyre te paret kane pasur edhe mundësitë me te mira te përzgjedhjes. Pas viteve ‘90 studimet kane qene te drejtuara me se shumti nga iniciativa private dhe për këtë pjesore: situate e cila krijon edhe një barriere për te vlerësuar ne mënyre reale kuadrin e përgjithshëm aktuale! Por dilemës se shtrua mund t’i përgjigjemi duke ju referuar nga një ane faktit qe nga kapacitetet e dhëna, aktualisht është ndërtuar vetëm rreth ¼ (Raporti ERE 2017: 561 nga 2200 MW) dhe nga analizat krahasuese neper studimet me te fundit siç p.sh. Masterplani Rajonal për Sektorin Hidroenergjetikë, mbetemi një nga…
Read More