Disa arsye për tu orientuar ne burime te tjera si dielli dhe era, nga Dr. Lorenc Gordani, 16 Tetor 2017

Disa arsye për tu orientuar ne burime te tjera si dielli dhe era, nga Dr. Lorenc Gordani, 16 Tetor 2017

Artikuj, Hulumtimet, Publikime
Disa arsye për tu orientuar ne burime te tjera si dielli dhe era, nga Dr. Lorenc Gordani, 16 Tetor 2017 Thatësira 2017 tregoi se energjia hidrike është një burim i cili krijon te papritura për ekonominë. Ne kuadër te plotësimit te strategjisë kombëtare për sektorin e energjisë, sa me sipër bën qe te fillojmë te orientohemi seriozisht ne burime te tjera si dielli dhe era, pasi qe duke qene se prodhimi në vend përben gati një rast unike te bazuarit tërësisht nga HEC-et, periudhat tashme te shpeshta me mungesë të shirave, do te balancoheshin më së miri nga prodhimi i shtuar fotovoltaik. Për me tepër i tere rajoni dhe veçanërisht vendet te cilat kane kapacitet eksportuese si Mali i zi, Bosnja e deri diku Serbia, ne mase te madhe varen…
Read More