Çfarë e ka penguar deri me sot zhvillimin e burimeve RES? Dr. Lorenc Gordani, 15 Tetor 2017

Çfarë e ka penguar deri me sot zhvillimin e burimeve RES? Dr. Lorenc Gordani, 15 Tetor 2017

Artikuj, Hulumtimet, Përfaqësim, Publikime
Çfarë e ka penguar deri me sot zhvillimin e burimeve te tjera te rinovueshme? Dr. Lorenc Gordani, 15 Tetor 2017 Natyra ka qene tejet bujare me vendin tone. Thuajse i gjithë territori është i pasur me përrenj e lumeje, diell qe na ngroh 300 dite ne vit, ere qe fryn ne çdo faqe mali, për te vijuar me nëntokën e cila gjithashtu është shume e pasur! Interesi për t’i shfrytëzuar këto burime po rritet vitet e fundit dhe për ketë arsye qeveria po krijon kuadrin e përshtatshëm ligjore qe t’i mundësoje sipërmarrjes por edhe individëve shfrytëzimin e këtyre aseteve. Gjithsesi, zhvillimi i çdo sektori te energjisë kërkon direkt apo indirekte politika mbështetëse. Mbështetje e cila për te qene efektive duhet te bazohet ne vlerësime shumëplanshe, pra ka nevoje për ndjekjen…
Read More