Teknologjia PV një alternative në ndihme te uljes se kostos se biznesit, Dr. Lorenc Gordani, 12 Tetor 2017

Teknologjia PV një alternative në ndihme te uljes se kostos se biznesit, Dr. Lorenc Gordani, 12 Tetor 2017

Artikuj, Hulumtimet, Informim, Përfaqësim, Publikime
Teknologjia fotovoltaike një alternative në ndihme te uljes se kostos se biznesit, Dr. Lorenc Gordani, 12 Tetor 2017 Një kompani shpenzon normalisht një te treten e kostove te saj ne energji elektrike. Kostot e energjisë ne vend konsiderohen aktualisht te larta për biznesin, referuar faktit se ne te gjitha vendet evropiane sa me sipër është me e ulet se për konsumatorin familjare. Pavarësisht arsyeve te këtij kundërsensi aparente, problemi qëndron se çmimet e energjisë janë ne vazhdimësi me një trend ritës. Për me shume menaxheret duhet te fillojnë te mendojnë sa kane  harxhuar 10 vitet e fundit dhe sa mund te kishin përfituar po te investonin te njëjtën shume ne burime alternative te cilat tani janë me afër se kurrë fale mundësisë se përdorimit te skemës neto te energjisë. Një…
Read More