Teknologjia fotovoltaike një mundësi e re edhe për individët, Dr. Lorenc Gordani, 9 Tetor 2017

Teknologjia fotovoltaike një mundësi e re edhe për individët, Dr. Lorenc Gordani, 9 Tetor 2017

Artikuj, Hulumtimet, Përfaqësim
Teknologjia fotovoltaike një mundësi e re edhe për individët, krahas sipërmarrjes, Dr. Lorenc Gordani, 9 Tetor 2017 Përveç impianteve për te shitje energjie, interesi është duke u rritur edhe për skemat e matjes neto për vet-prodhim. Një nga specifikat e burimeve fotovoltaik është fleksibiliteti ne implementim, duke bere qe te identifikohen ne gjuhen teknike si resurse energjetike te shpërndara (DER). Për me tepër edhe synimi i rishikimit te ligjit te energjive te rinovueshme ishte përshtatja me direktivën e energjive te rinovueshme (RED) qe synon rritjen e konsumit te këtyre burime. Kështu se pari, me ligjin e ri erdhi hapja e mundësisë për vet-prodhim në regjimin e njohur si matje neto (apo NetMeeting), për familjet dhe kompanitë deri në 500 kW. Një praktike qe ofrohet përmes një procedure të thjeshtuar (për…
Read More