Efektet e bursës se energjisë mbi burimet e energjive te rinovueshme, Dr. Lorenc Gordani, 08 Tetor 2017

Efektet e bursës se energjisë mbi burimet e energjive te rinovueshme, Dr. Lorenc Gordani, 08 Tetor 2017

Artikuj, Hulumtimet, Publikime
Efektet e bursës se energjisë mbi burimet e energjive te rinovueshme, Dr. Lorenc Gordani, 08 Tetor 2017 Bursa është një pjesë e rëndësishme e kuadrit te ri ligjore për sektorin e energjisë elektrike, dhe vjen si pjese e agjendës integruese te vendit ne tregun e brendshëm te energjisë (IEM) te BE-se. Ne kuadër te angazhimeve te ndërmarra se fundmi ne 2012, Shqipëria ishte një nder vendet e para qe implementoi paketën e 3 te energjisë ne 2015. Implementim qe ka ardhur me asistencën me te mire te institucioneve politike dhe financiare ndërkombëtare, dhe veçanërisht lidhur me tregun ndjekur me atë te WB/IFC-n (përmes Nord Pool Consulting dhe LDK), dhe ligjin e energjive te rinovueshme te USAID-it (Engility), dhe ne çdo rast ne bashkërendim te ngushte me EnC-ne. E pare nga…
Read More