Burimet fotovoltaike një vlere e shtuar për sektorin turistike, Dr. Lorenc Gordani, 7 Tetor 2017

Burimet fotovoltaike një vlere e shtuar për sektorin turistike, Dr. Lorenc Gordani, 7 Tetor 2017

Artikuj, Përfaqësim, Publikime
Burimet fotovoltaike një vlere e shtuar për sektorin turistike, Dr. Lorenc Gordani, 07 Tetor 2017 Megjithëse studimet tregojnë qarte se investimet ne teknologjinë diellore janë një vlere e shtuar për zhvillimin e turizmit, deri me tani investimet e biznesit edhe ne ketë drejtim kane ecur me rritme te ulta, madje edhe në rajonet tona bregdetare që gëzojnë një nga potencialet me te mëdha te diellit ne gjithë Evropën. Shqipëria në tërësi, ka një potencial të jashtëzakonshëm të prodhimit të energjisë diellore dhe çmimet e sistemeve diellore po shënojnë ne vazhdimësi rënie. Për ketë ne te gjitha planet zyrtare te periudhës se fundit po identifikohen vende monumentesh, parqesh natyrore e arkeologjike, vendpushime turistike, etj., si sektorë potencial ku ky burim energjie mund të përdoret. Ligji i ri i energjive te rinovueshme…
Read More