EuroElektra: teknologji PV me shume opsione përdorimi, EuroElektra, 5 Tetor 2017

EuroElektra: teknologji PV me shume opsione përdorimi, EuroElektra, 5 Tetor 2017

Artikuj, Hulumtimet, Përfaqësim, Publikime
EuroElektra: teknologji PV me shume opsione përdorimi, EuroElektra, 5 Tetor 2017 Shqipëria aprovoi së fundmi ligjin e ri mbi energjitë e rinovueshme. Projektligji i konceptuar në përputhshmëri me direktivën e BE-së, ku për impiantet diellore deri në 2 mega është vendosur një tarifë e afatgjate deri 100 Eur/MWh. Bizneset shqiptare po interesohen gjithmonë e më shumë për alternativat që u ofron shfrytëzimi i energjisë diellore me uljen e kostove. Ndryshe nga energjia e erës, për energjinë nga dielli harta është e gjerë, dhe kufizimi i vetëm lidhet me limitet e tokës në dispozicion. Kërkesat janë aksesuar ne vazhdimësi nga MIE por procesi është intensifikuar së tepërmi në periudhën e fundit: kështu deri me tani llogariten të paktën 9 aplikime për parqe fotovoltaike me fuqi të instaluar deri në 2 megavat…
Read More