Thatësira një mundësi për një zhvillim me te qëndrueshëm ekonomik, Dr. Lorenc Gordani, 3 Tetor 2017

Thatësira një mundësi për një zhvillim me te qëndrueshëm ekonomik, Dr. Lorenc Gordani, 3 Tetor 2017

Artikuj, Hulumtimet, Përfaqësim, Publikime
Si thatësira mund te kthehet ne një mundësi për një zhvillim me te qëndrueshëm ekonomik, Dr. Lorenc Gordani, 3 Tetor 2017 Gjate periudhës me te thate te verës qe sapo lame pas, gati 80% e energjisë elektrike që u hodhe në rrjet erdhi nga importi. Importe i cili kushtoi vetëm ne dy muaj rreth 54 milionë euro. Emergjencë që bëri që Këshilli i Ministrave, përmes një akti normativ, të ishte i detyruar te ndryshoj edhe buxhetin e vitit 2017. Situatë që po vazhdon edhe se ne mënyre te reduktuar për muajt ne vijim, çka do të ndikojë jo pak financat e gjithë sistemit energjetik. Mbi sa më sipër, megjithëse ekspertët e sektorit të energjisë ndahen midis shume dilemash, gjithsesi duket se diversifikimi i prodhimit të energjisë është nje pike e…
Read More