Përparësitë dhe aspektet kritike lidhur me sistemet fotovoltaike, Dr Lorenc Gordani, 1 Tetor 2017

Përparësitë dhe aspektet kritike lidhur me sistemet fotovoltaike, Dr Lorenc Gordani, 1 Tetor 2017

Artikuj, Hulumtimet, Informim, Përfaqësim, Publikime
Përparësitë dhe aspektet kritike lidhur me sistemet fotovoltaike, Dr Lorenc Gordani, 1 Tetor 2017 Shqipëria “rrihet” nga dielli për me shumë ore gjatë vitit se shumica e vendeve të BE-së por edhe të vetë rajonit të Ballkanit Perëndimor. Potenciali komerciale, në një skenarë me kosto të ulët te kapitalit, është pothuajse 3500 MW. Për këtë Ligji i ri i energjive te rinovueshme tashme parashikon se konsumatorët mund jo vetëm te prodhojnë energji për nevojat e tyre por edhe t’ia shesin kompanisë së shpërndarjes, sasinë e tepërt të energjisë që nuk arrijnë ta konsumojnë (për me shume shih ne formën e një prezantimi). Mbi sa me sipër EuroElektra ka lancuar instalimin e projekteve te vogla të energjisë së rinovueshme. Çdo shoqëri e vogël ose e mesme apo klient familjar pa përjashtim…
Read More