Politika energjetike si faktor fuqie dhe rritje ekonomike

Politika energjetike si faktor fuqie dhe rritje ekonomike

* Me kryesore, Aktivitetet, Artikuj, Hulumtimet, Informim, Përfaqësim, Publikime
Politika energjetike si faktor fuqie dhe rritje ekonomike, Dr. Lorenc Gordani, 25 Tetor 2017 [metaslider id="23687"] Sistemi ynë energjetik është në prag të një revolucioni te pashmangshëm! Ndryshimet klimatike imponojnë kufizime gjithnjë e ne rritje ne lidhje me përdorimin e lëndëve djegëse. Por, nëse energjia e bazuar në lëndë fosile ka qenë një motor i fuqishëm i rritjes, tranzicioni aktuale është një mundësi e “arte” për një zhvillim te gjelbër, nëpërmjet modeleve te reja ekonomike bazuar ne burime me efiçiente, orientuar drejt konsumit proaktive, duke ulur emetimet e mbrojtur mjedisit natyror, etj. Përballimi i sfidave të tilla nga autoritetet publike kërkon largpamësi dhe qasje të integruar: asetet e energjisë janë jetëgjatë, gjë që e bën të domosdoshme fillimin ne kohe te dekarbonizimin të sistemeve të energjisë! Mbajtja parasysh e parashikimeve…
Read More
Për cilët sektorë biznesi rekomandohet instalimi i impianteve? Dr. Lorenc Gordani, 20 Tetor 2017

Për cilët sektorë biznesi rekomandohet instalimi i impianteve? Dr. Lorenc Gordani, 20 Tetor 2017

Artikuj, Hulumtimet, Përfaqësim, Publikime
Për cilët sektorë biznesi rekomandohet instalimi i impianteve? Dr. Lorenc Gordani, 20 Tetor 2017 Nëse do te bënim një bilance mbi situatën e deritanishme, kërkesat pranë ministrisë se energjisë, te intensifikuara ne vazhdimësi me daljen e ligjit te ri te BRE-ve, kane arritur ne me shume 300 milionë euro për një fuqi te instaluar mbi 240 MW. Sa me sipër bazuar ne faktin se interesi ne energji diellore nuk është vetëm e së ardhmes por mund te përkthehet direkt në përfitim ekonomik për prodhuesin me një normë kthimi te garantuar midis 15-20% në vit! Kështu jo vetëm bizneset te cilët janë te fokusuar tradicionalisht ne prodhimin nga burimet e tjera por edhe ato qe në çfarëdo mënyre janë te lidhur me sektorin qofte edhe thjeshte si konsumatorë te mëdhenjtë qe…
Read More
A ka interes nga sipërmarrja për te investuar ne burime fotovoltaike?

A ka interes nga sipërmarrja për te investuar ne burime fotovoltaike?

Artikuj, Hulumtimet, Përfaqësim, Publikime
A ka interes nga sipërmarrja për te investuar ne burime fotovoltaike? Dr. Lorenc Gordani, 18 Tetor 2017 Interesi ne energji diellore nuk është vetëm e së ardhmes por mund te përkthehet direkt në përfitim ekonomik për prodhuesin me një normë kthimi te garantuar midis 15-20% në vit! Kështu jo vetëm bizneset te cilët janë te fokusuar tradicionalisht ne prodhimin nga burimet e tjera por edhe ato qe në çfarëdo mënyre janë te lidhur me sektorin qofte edhe thjeshte si konsumatorë te mëdhenjtë qe duhet ose kane interes te sigurojnë vete energjinë ne treg, po i drejtojnë sytë gjithmonë e më shumë drejt alternativat që u ofron shfrytëzimi i energjisë diellore. Çmim i vendosur aktualisht përveç se është një mbështetje e konsiderueshme, pritet t’i japë një shtytje të re investimeve pasi…
Read More
Fundi i shfrytëzimit te burimeve hidrike çështje teknike dhe politike? Dr Lorenc Gordani, 17 Tetor 2017

Fundi i shfrytëzimit te burimeve hidrike çështje teknike dhe politike? Dr Lorenc Gordani, 17 Tetor 2017

Artikuj, Përfaqësim, Publikime
Shfrytëzimi i burimeve hidrike midis dilemave teknike dhe politike, Dr Lorenc Gordani, 17 Tetor 2017 Si çdo resurs natyrore edhe ai hidroenergjetike ka limitet e tij dhe natyrshme qe investitorët qe kane hyre te paret kane pasur edhe mundësitë me te mira te përzgjedhjes. Pas viteve ‘90 studimet kane qene te drejtuara me se shumti nga iniciativa private dhe për këtë pjesore: situate e cila krijon edhe një barriere për te vlerësuar ne mënyre reale kuadrin e përgjithshëm aktuale! Por dilemës se shtrua mund t’i përgjigjemi duke ju referuar nga një ane faktit qe nga kapacitetet e dhëna, aktualisht është ndërtuar vetëm rreth ¼ (Raporti ERE 2017: 561 nga 2200 MW) dhe nga analizat krahasuese neper studimet me te fundit siç p.sh. Masterplani Rajonal për Sektorin Hidroenergjetikë, mbetemi një nga…
Read More
Disa arsye për tu orientuar ne burime te tjera si dielli dhe era, nga Dr. Lorenc Gordani, 16 Tetor 2017

Disa arsye për tu orientuar ne burime te tjera si dielli dhe era, nga Dr. Lorenc Gordani, 16 Tetor 2017

Artikuj, Hulumtimet, Publikime
Disa arsye për tu orientuar ne burime te tjera si dielli dhe era, nga Dr. Lorenc Gordani, 16 Tetor 2017 Thatësira 2017 tregoi se energjia hidrike është një burim i cili krijon te papritura për ekonominë. Ne kuadër te plotësimit te strategjisë kombëtare për sektorin e energjisë, sa me sipër bën qe te fillojmë te orientohemi seriozisht ne burime te tjera si dielli dhe era, pasi qe duke qene se prodhimi në vend përben gati një rast unike te bazuarit tërësisht nga HEC-et, periudhat tashme te shpeshta me mungesë të shirave, do te balancoheshin më së miri nga prodhimi i shtuar fotovoltaik. Për me tepër i tere rajoni dhe veçanërisht vendet te cilat kane kapacitet eksportuese si Mali i zi, Bosnja e deri diku Serbia, ne mase te madhe varen…
Read More
Çfarë e ka penguar deri me sot zhvillimin e burimeve RES? Dr. Lorenc Gordani, 15 Tetor 2017

Çfarë e ka penguar deri me sot zhvillimin e burimeve RES? Dr. Lorenc Gordani, 15 Tetor 2017

Artikuj, Hulumtimet, Përfaqësim, Publikime
Çfarë e ka penguar deri me sot zhvillimin e burimeve te tjera te rinovueshme? Dr. Lorenc Gordani, 15 Tetor 2017 Natyra ka qene tejet bujare me vendin tone. Thuajse i gjithë territori është i pasur me përrenj e lumeje, diell qe na ngroh 300 dite ne vit, ere qe fryn ne çdo faqe mali, për te vijuar me nëntokën e cila gjithashtu është shume e pasur! Interesi për t’i shfrytëzuar këto burime po rritet vitet e fundit dhe për ketë arsye qeveria po krijon kuadrin e përshtatshëm ligjore qe t’i mundësoje sipërmarrjes por edhe individëve shfrytëzimin e këtyre aseteve. Gjithsesi, zhvillimi i çdo sektori te energjisë kërkon direkt apo indirekte politika mbështetëse. Mbështetje e cila për te qene efektive duhet te bazohet ne vlerësime shumëplanshe, pra ka nevoje për ndjekjen…
Read More
A është e gatshme ekonomia sot për te diversifikuar? Dr. Lorenc Gordani, 14 Tetor 2017

A është e gatshme ekonomia sot për te diversifikuar? Dr. Lorenc Gordani, 14 Tetor 2017

Artikuj, Hulumtimet, Përfaqësim, Publikime
A është e gatshme ekonomia shqiptare sot për te diversifikuar burimet e saj? Nga Dr. Lorenc Gordani, 14 Tetor 2017 Zhvillimi i sektorit energjetike ndodhet ne një moment thelbësore ne parcaktimin e trajektores se tij për te paktën 15-20 vitet e ardhshme. Energjia ka qene gjithmonë një teme e hapur debati, pasi ne te vërtet opsionet ne tavoline janë gjithmonë me shume se një, por një nder te pakta aspekte qe te gjithë duket se bien dakord është se duhet bere diçka për te diversifikuar prodhimin e energjisë edhe ne Shqipëri. Sa me sipër tashme është ligjëruar si një nga prioritet e sektorit publik, por mbi te gjitha gjene interesin dhe mbështetjen edhe te vet sektorit private. Sot ne praktike, jo vetëm bizneset por edhe qytetaret, nëse duan edhe me…
Read More
Teknologjia PV një alternative në ndihme te uljes se kostos se biznesit, Dr. Lorenc Gordani, 12 Tetor 2017

Teknologjia PV një alternative në ndihme te uljes se kostos se biznesit, Dr. Lorenc Gordani, 12 Tetor 2017

Artikuj, Hulumtimet, Informim, Përfaqësim, Publikime
Teknologjia fotovoltaike një alternative në ndihme te uljes se kostos se biznesit, Dr. Lorenc Gordani, 12 Tetor 2017 Një kompani shpenzon normalisht një te treten e kostove te saj ne energji elektrike. Kostot e energjisë ne vend konsiderohen aktualisht te larta për biznesin, referuar faktit se ne te gjitha vendet evropiane sa me sipër është me e ulet se për konsumatorin familjare. Pavarësisht arsyeve te këtij kundërsensi aparente, problemi qëndron se çmimet e energjisë janë ne vazhdimësi me një trend ritës. Për me shume menaxheret duhet te fillojnë te mendojnë sa kane  harxhuar 10 vitet e fundit dhe sa mund te kishin përfituar po te investonin te njëjtën shume ne burime alternative te cilat tani janë me afër se kurrë fale mundësisë se përdorimit te skemës neto te energjisë. Një…
Read More
Intervista live mbi energjitë e rinovueshme ne emisionin “Për te Fol”, Radio Televizioni Scan, 10 Tetor 2017

Intervista live mbi energjitë e rinovueshme ne emisionin “Për te Fol”, Radio Televizioni Scan, 10 Tetor 2017

Aktivitetet, Artikuj, Hulumtimet, Informim, Përfaqësim, Publikime
Intervista live mbi energjitë e rinovueshme ne emisionin “Për te Fol” me gazetarin Omer Saraci, Radio Televizioni Scan, 10 Tetor 2017 Omer Saraci “Natyra ka qene tejet bujare me vendin tone. Thuajse i gjithë territori është i pasur me përrenj e lumeje, diell qe na ngroh 300 dite ne vit, ere qe fryn ne çdo faqe mali, për te vijuar me nëntokën e cila gjithashtu është shume e pasur! Interesi për t’i shfrytëzuar këto burime po rritet vitet e fundit dhe për ketë arsye qeveria po krijon kuadrin e përshtatshëm ligjore qe t’i mundësoje sipërmarrjes por edhe individëve shfrytëzimin e këtyre aseteve. Ne do te flasim me gjerësisht me Z. Lorenc Gordani, konsulent ligjore ne sektorin e energjetikes”. Aspektet e trajtuara: Natyra na ka falur kaq shume por deri me…
Read More
Energjia “Fotovoltaike” e nis nga ministria e energjisë, botuar nga Top Channel, me 10 Tetor 2017

Energjia “Fotovoltaike” e nis nga ministria e energjisë, botuar nga Top Channel, me 10 Tetor 2017

Informim
“Energjetika” e nis nga ministria, Top Channel, 10 Tetor 2017 Ministria e Infrastrukturës është institucioni i parë në Shqipëri që ka instaluar panele diellore në tarracë për të furnizuar godinën e saj. Ky sistem ka kushtuar 20 mijë euro, dhe ministria ka përfituar falas me një projekt pilot. Sipas përllogaritjeve rreth 40 për qind e nevojës energjitike që ka institucioni mund të përballohet nga panelet diellore. “Në momentin që ministria po konsumon energji , tani është në pikun e punës së vet, gjysmën biles 53% të sasisë së energjisë ne po e prodhojmë nga paneli fotovoltaik, dhe me këtë rast bie konsumi nga rrjeti i energjisë elektrike”, thotë Gjergj Simaku, drejtori i energjive të rinovueshme MIE. Një sistem i tillë ka mirëmbajtje të lehtë dhe investimi i mbulon kostot në…
Read More