UNESCO “anulon” koncesionin në Shebenik-Jabllanicë, Revista Monitor, 28 Gusht 2017

UNESCO “anulon” koncesionin në Shebenik-Jabllanicë, Revista Monitor, 28 Gusht 2017

Informim
UNESCO “detyron” qeverinë të anulojë koncesionin që kalon në Shebenik-Jabllanicë, Revista Monitor, 28 Gusht 2017 Ministria e Energjisë dhe Industrisë është detyruar të anulojë koncesionin për hidrocentralin Bushtrica 4 për shkak se kuota ku ishte parashikuar të ndërtohej ky HEC prekte Parkun Kombëtar Shebenik-Jabllanicë. Madje një nga nënzonat më të mbrojtura ajo e Rrajcës, që është futur në hartën e UNECSO si pjesë e Trashëgimisë Botërore duket se ka shërbyer edhe si nxije për të mos vijuar më tej. Detajet i  bëri të ditura vetë Ministria e Energjisë në njoftimin e anulimit të këtij koncesioni. Anulimi i koncesionit Drejtoria e Koncesioneve, Prokurimeve, Shpronësimeve dhe Privatizimit Vendim Nr. 3 Datë 16/8/2017 Për Anullimin e Procedurës “Dhënie me Koncesion e Hidrocentralit “Bushtrica 4”. Në mbështetje te Ligjit nr. 125/2013 “Për koncesionet dhe…
Read More
KESH ble 7.2 M/Euro energji për shtatorin, me kredinë e BB, nga Revista Monitor, me 27 Gusht 2017

KESH ble 7.2 M/Euro energji për shtatorin, me kredinë e BB, nga Revista Monitor, me 27 Gusht 2017

Informim
KESH ble 7.2 milionë euro energji për shtatorin, me kredinë e Bankës Botërore, Revista Monitor, 27 Gusht 2017 Korporata Elektroenergjetike Shqiptare (KESH) ka njoftuar se ka përfunduar procesi i blerjes së energjisë elektrike për muajin shtator, për të cilën u përdor një pjesë e kredisë së dhënë nga Banka Botërore. Korporata njoftoi se ka blere gjithsej 115,200 MWh sasi të energjisë elektrike ose kapacitetin 160 MW me një çmim/njësi mesatar prej 62.33 Euro/MWh. Shuma totale e shpenzuar është 7.18 milionë euro. Banka Botërore zhbllokoi së fundmi një pjesë të kredisë për rimëbëkmbjen e energjisë, prej 22.4 milionë euro, që mund të përdorej për nevoja emergjence, çka i mundësoi KESH-it të hapë procedurat për blerjen e energjisë për muajin shtator, teksa si rrjedhojë e thatësirës, korporata e ka të pamundur të…
Read More