“Truket” e biznesit për të përgjysmuar faturën e energjisë, Revista Monitor, 12 Gusht 2017

“Truket” e biznesit për të përgjysmuar faturën e energjisë, Revista Monitor, 12 Gusht 2017

Informim, Përfaqësim
“Truket” e biznesit për të përgjysmuar faturën e energjisë, Revista Monitor, 12 Gusht 2017 [huge_it_slider id="5"] Flet Elton Çekrezi, Drejtor Ekzekutiv i EuroElektra sh.p.k. Bizneset shqiptare po interesohen gjithmonë e më shumë për alternativat që ju ofron shfrytëzimi i energjisë diellore në uljen e kostove. Bëhet fjalë për ato biznese që në objekt të aktivitetit të tyre nuk kanë aspak lidhje me sektorin energjetik, por që fatura e kripur i shoqëron çdo muaj. Elton Çekrezi, Drejtor Ekzekutiv i EuroElektra sh.p.k., në një intervistë për “Monitor”, shprehet se interesi ka ardhur në rritje si nga bizneset edhe nga individët. Në kushtet kur ende nuk është përfunduar instalimi i “Net metering”, bizneset kanë zgjedhur të investojnë në impiante fotovoltaikë, që ju kanë përgjysmuar ose shmangur tërësisht koston e energjisë, por përtej dëshirës…
Read More