Bilanci i minierave në 6-muaj, u prodhuan 350 mijë ton krom, Revista Monitor, 4 Korrik 2017

Bilanci i minierave në 6-muaj, u prodhuan 350 mijë ton krom, Revista Monitor, 4 Korrik 2017

Informim
Bilanci i minierave në 6-muaj, u prodhuan 350 mijë ton krom ja sa para mori buxheti, Revista Monitor, 4 Korrik 2017 Agjencia Kombëtare e Burimeve të Natyrës (AKBN) publikoi të dhënat për 6 mujorin e parë të vitit lidhur me ecurinë e sektorit minerar në vend. Prodhimi i kromit kaloi 350 mijë ton ndërkohë që renta minerare që buxheti përfitoi nga aktiviteti në sektorin e minerar metalor ishte 382 mijë dollarë ndërsa nga ai jometalor në formën e rentës janë paguar 123 mijë dollarë. Lejet aktive Këshilli Teknik i AKBN ka vendosur që të marrë një seri masash administrative me propozim të Ministrit të Energjisë, të lidhura këto me mospagesën e garancisë, mosparaqitjen e planeve të investimit apo problematika të tjera të ngjashme. Aktualisht janë aktive 630 leje minerare dhënë…
Read More
Energjia diellore, përcaktohet çmimi i blerjes nga shteti, Botuar nga Gazeta Dita me 03 August 2017

Energjia diellore, përcaktohet çmimi i blerjes nga shteti, Botuar nga Gazeta Dita me 03 August 2017

Informim
Energjia diellore, përcaktohet çmimi i blerjes nga shteti, Botuar nga Gazeta Dita me 03 August 2017 Energjia e prodhuar nga impiantet diellore me fuqi deri në 2 mega do të blihet nga shteti me çmimin 100 euro për megavat. Enti Rregullator ka miratuar tarifat, me të cilat shteti është i detyruar të blejë energjinë e prodhuesve privatë, jo vetëm për panelet diellore, por edhe për parqet eolike. Sipas vendimit, për energjinë e erës çmimi i blerjes është 76 euro për megavat dhe do të zbatohet për të gjitha parqet eolike me kapacitet deri në 3 megavatë. Përgjatë 10 viteve të fundit, thuajse të gjitha investimet private në burimet janë kanalizuar në ndërtimin e hidrocentraleve. Por, veçanërisht muajt e fundit po vihet re një rritje e interesit për parqet diellore dhe…
Read More