Tjetër park fotovoltaik në Fier, investimi 2.4 milionë euro,  nga Revista Monitor, me 31 Korrik 2017

Tjetër park fotovoltaik në Fier, investimi 2.4 milionë euro, nga Revista Monitor, me 31 Korrik 2017

Informim
Tjetër park fotovoltaik në Fier, investimi 2.4 milionë euro, Revista Monitor, 31 Korrik 2017 Korriku është mbyllur me një kërkesë të re, për një park fotovoltaik në zonën e Fierit. Ministria e Energjisë dhe Industrisë bëri me dije se operatori që ka shprehur interes është “Hydro Valbona” sh.p.k. Shoqëria ka aplikuar për  për ndërtimin e një parku fotovoltaik në Zonën në “Perëndim të fshatit Topojë (Fier)”me një sipërfaqe totale të projektit rreth 20,000 m2 ku kapaciteti i instaluar do të jetë 2 MW me një vlerë investimi rreth 2.4 milion Euro. Sipas ekstraktit në Qendrën Kombëtare të Biznesit “Hydro Valbona” ka në objekt të saj prodhimin e energjisë elektrike duke shfrytëzuar burimet e energjisë të cilat gjenden në natyrë dhe janë të rinovueshme, si ajo hidrike, diellore, e erës, gjeotermale,…
Read More
MEI jep me koncesion hidrocentralin e Lunikut për 6 milionë euro, Revista Monitor, 31 Korrik 2017

MEI jep me koncesion hidrocentralin e Lunikut për 6 milionë euro, Revista Monitor, 31 Korrik 2017

Informim
Victoria Invest fiton një tjetër koncesion, MEI i jep hidrocentralin e Lunikut për 6 milionë euro, Revista Monitor, 31 Korrik 2017 Kompania Victoria Invest është fituesja e koncesionit për ndërtimin e hidrocentralit të Lunikut të shpallur nga Ministria e Energjisë dhe Industrisë (MEI) në fund të majit. Sipas njoftimit të bërë nga (MEI) oferta e bërë nga bashkimi i shoqërive Victoria Invest Internacional sh.p.k dhe Victoria Invest sh.p.k është ajo që përmbush edhe kriteret e vendosura për këtë garë. Interes për hidrocentralin e Lunikut shprehën edhe dy kompani të tjera ku, e para shoqëria “Restaurim Gurra – Kaca” sh.p.k nuk ka dorëzuar dokumentacionin e nevojshëm, kurse e dyta bashkimi i bashkimi i përkohshëm i shoqërive “Fondi Erpa” sh.p.k. dhe “Osmani” sh.p.k nuk përmbushin kapacitetin ekonomik dhe financiar të specifikuar në…
Read More