OSHEE hap vetë tenderin për importin e energjisë elektrike, Revista Monitor, 24 Korrik 2017

OSHEE hap vetë tenderin për importin e energjisë elektrike, Revista Monitor, 24 Korrik 2017

Informim
OSHEE hap vetë tenderin për importin e energjisë, KESH nuk përdor dot kredinë e BB, Revista Monitor, 24 Korrik 2017 Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE) ashtu siç pritej ka hapur këtë të hënë procedurën për blerjen e energjisë për periudhën 1 deri më 31 gusht. Në fakt kompania ka bërë vetëm shpalljen, në mënyrë që palët e interesuara të shprehin interes. OSHEE pret oferta për tre opsione furnizimi. OSHEE ka ftuar operatorët që të bashkëngjisin oferta për sigurimin e një fuqie deri 170 MW në harkun kohor 00:00-24:00, pra plotësisht import për periudhën nga 1-31 gusht. Së dyti, mund të jepen oferta për një fuqi deri në 350 MW në periudhën orare 07:00-23:00, pra për 16 orë furnizim. Opsioni i tretë për të cilën kompanitë e interesuara mund…
Read More
ERE hap konsultimin mbi rregulloren e transparencës, Dr Lorenc Gordani, 24 Korrik 2017

ERE hap konsultimin mbi rregulloren e transparencës, Dr Lorenc Gordani, 24 Korrik 2017

* Me kryesore, Artikuj, Hulumtimet, Informim, Përfaqësim, Publikime
ERE hap konsultimin mbi rregulloren e transparencës, Dr Lorenc Gordani, 24 Korrik 2017 Enti Rregullatorë i Energjisë (ERE) ka hapur se fundmi konsultimin mbi rregulloren e transparencës. Për sa me sipër ERE ka ftuar te gjithë aktoret e interesuar përfshire ACERC-ne te sjellin opinionet e tyre brenda afateve te konsultimit. Rregullore qe me pas do hyje në fuqi menjëherë pas miratimit nga ana e Bordit të ERE-s. Rregullorja do te përcaktoj tërësinë e rregullave mbi procedurat dhe kërkesat lidhur me publikimin në kohë të të gjitha të dhënave mbi konsumin, transmetimin, prodhimin e tregun balancues si të dhëna kyçe të tregut, dhe njëkohësisht disponibilitetin e tyre për të gjithë pjesëmarrësit e tregut të energjisë, si një parakusht për funksionimin e tregut të energjisë elektrike në mënyre transparente dhe jo diskriminuese.…
Read More