Shpallet gara për dhënie me koncesion e “Bushtrica 4”, Scan, 21 Korrik 2017

Shpallet gara për dhënie me koncesion e “Bushtrica 4”, Scan, 21 Korrik 2017

Informim
Dhënia me koncesion e HEC-eve – Shpallet gara edhe për “Bushtrica 4”, Scan, 21 Korrik 2017 Një muaj e gjysmë pas shpalljes së dokumenteve për dhënien me koncesion të Hidrocentralit Bushtrica 3, Ministria e Energjisë dhe Industrisë ka shpallur garën edhe për ndërtimin e hidrocentralit të radhës mbi lumin e Shkumbinit, atë të “Bushtrica 4”. Palët e interesuara do të kenë 1 muaj kohë për të dorëzuar ofertat e tyre. Pas 21 Gushtit, MEI do të mbledhë ofertat e mbërritura në Agjencinë e Prokurimit Publik dhe do të bëjë vlerësimin, sipas një procedure me pikë. Fuqia e instaluar është pjesë më e rëndësishme e ofertës dhe vlerësohet me 25 nga 100 pikë dhe ndiqet nga vlera e tarifës koncesionare (ose sasia në përqindje e energjisë elektrike që koncesionari i jep…
Read More