MEI, ringre Institutin Shkencor te Hidrokarbureve, MEI, 13 Korrik 2017

MEI, ringre Institutin Shkencor te Hidrokarbureve, MEI, 13 Korrik 2017

Informim
Ringritja e Institutit Shkencor të Hidrokarbureve, MEI tryezë me grupet e interesit, MEI, 13 Korrik 2017 Në mjediset e Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë u zhvillua takimi konsultativ me grupet e interesit në funksion të hartimit të akteve nënligjore për ringritjen e Institutit Shkencor të Hidrokarbureve. Aktet vijnë në zbatim të ndryshimeve të fundit në Ligjin Nr. 6/2017 “Për hidrokarburet (kërkimi dhe prodhimi)”. Rikrijimi i Institutit Shkencor të Hidrokarbureve është konsideruar i domosdoshëm, pasi është ndjerë në mënyrë thelbësore mungesa e tij, nga momenti kur ish-Qendra Kombëtare Shkencore e Hidrokarbureve u shkri në vitin 2006. Gjatë takimit me grupet e interesit, Ministri i Energjisë dhe Industrisë Damian Gjiknuri theksoi se krijimi i Institutit do të mundësojë rritjen e kompetencës teknike dhe shkencore të palës shqiptare në industrinë hidrokarbure në përgjithësi…
Read More
Nis procesi i thënies se 145 leje te reja minerare, Lorenc Rabeta/SCAN, 12 Korrik 2017

Nis procesi i thënies se 145 leje te reja minerare, Lorenc Rabeta/SCAN, 12 Korrik 2017

Informim
Revokohen 20% e lejeve minerare – Ministria e Energjisë nis procesin për 145 leje minerare, Lorenc Rabeta/SCAN, 12 Korrik 2017 Ministria e Energjisë dhe Industrisë ka nisur procesin e revokimit për rreth 20% të lejeve minerare që janë aktualisht aktive në gjithë territorin. Institucioni ka publikuar në faqen e vet zyrtare listën me 145 lejet në proces revokimi nga 696 licenca që numërohen në total. Të gjitha kompanitë që zotërojnë licencat, janë njoftuar përmes një shkrese zyrtare të Ministrisë për nisjen e procedurave të revokimit të lejeve. Disa prej lejeve në proces revokimi janë dhënë në vitet 1995-1996, ndërkohë që pjesa dërrmuese e lejeve në proces revokimi i përkasin periudhës 2005-2013. Në letrat dërguar kompanive përkatëse, Ministria ka argumentuar edhe arsyet e revokimit të lejeve, të cilat nisin nga skadimi…
Read More