KESH gati të nisë importet, çlirohet fondi 22.4 mil/euro, Revista Monitor, me 6 Korrik 2017

KESH gati të nisë importet, çlirohet fondi 22.4 mil/euro, Revista Monitor, me 6 Korrik 2017

Informim
KESH gati të nisë importet e energjisë, çlirohet fondi 22.4 milionë euro, Revista Monitor, 6 Korrik 2017 KESH mund të përdorë në çdo kohë fondin prej 22.4 milionë euro që është parashikuar në kohë krizash dhe thatësire në projektin e rimëkëmbjes që mbështetet nga Banka Botërore. Vendimi i publikuar në fletoren zyrtare autorizon gjenerimin që të blejë energji për llogari të Furnizuesit të Shërbimit Universal (OSHEE) në kushtet e një viti të pafavorshëm hidrik. “Në raste përjashtimore dhe situata të pafavorshme hidrike, Këshilli i Ministrave mund të vendosë që sasia e nevojshme e energjisë për përmbushjen e kërkesave të klientëve që përfitojnë nga Shërbimi Universal i Furnizimit të sigurohet në tregun e parregulluar nga shoqëria e prodhimit të energjisë elektrike, aksionet e së cilës kontrollohen pjesërisht apo plotësisht nga shteti”…
Read More
Tjetër park fotovoltaik prej 2.7 milionë euro në Shkodër, Revista Monitor, me 06 Korrik 2017

Tjetër park fotovoltaik prej 2.7 milionë euro në Shkodër, Revista Monitor, me 06 Korrik 2017

Informim
Tjetër park fotovoltaik, In Food sh.p.k projekt 2.7 milionë euro në Shkodër, Revista Monitor, 06 Korrik 2017 Ka një interes në rritje për prodhimin e energjisë nga burime të rinovueshme dhe specifikisht nga dielli. Kompania e radhës që ka aplikuar pranë Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë, këto ditë është IN Food sh.p.k , e cila parashikon që të ndërtojë një park fotovoltaik me kapacitet 1.975 MW në zonën “Gomsiqe”,  Qarku Shkodër. Projekti “Shoqëria “IN FOOD” Sh.P.K. ka aplikuar për pajisjen me autorizim paraprak në bazë të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 822, datë 7.10.2015 “Për miratimin e rregullave dhe procedurave të ndërtimit të kapaciteteve të reja prodhuese të energjisë elektrike, që nuk janë objekt koncesioni” i ndryshuar, për ndërtimin e një parku fotovoltaik në Zonën “Gomsiqe”, Qarku Shkodër me…
Read More
“Çmenden” çmimet, OSHEE importon me 68.2 euro/MW, Revista Monitor, me 5 Korrik 2017

“Çmenden” çmimet, OSHEE importon me 68.2 euro/MW, Revista Monitor, me 5 Korrik 2017

Informim
“Çmenden” çmimet e energjisë, OSHEE importon me 68.2 euro/MW për korrikun, Revista Monitor, 5 Korrik 2017 Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike ka përfunduar procedurën e dytë të prokurimit të energjisë për korrikun, për një sasi prej 105 mijë megavat. Të dhënat zyrtare tregojnë se, për lëvrimin e kësaj sasie janë vënë në dispozicion mbi 7.1 milionë euro (pa TVSH), çka e çon në total fondin e shpenzuar për import vetëm në korrik, në rreth 22 milionë euro (këtu nuk përfshihet shuma e shpenzuar për importin në tre ditët e fundit të qershorit). Situata e thatësirës dhe nevoja e OSHEE për të importuar me emergjencë, pa planifikimin në avancë ka bërë që edhe çmimi i importit, të rezultojnë 10 euro më i lartë sesa një javë më parë. Konkretisht 1…
Read More