Kosovë, 6 HEC-e të reja në Lepenc, Agjensia e lajmeve ekonomia, 29 Qershor 2017

Kosovë, 6 HEC-e të reja në Lepenc, Agjensia e lajmeve ekonomia, 29 Qershor 2017

Informim
Kosovë, 6 HEC-e të reja në Lepenc, Agjensia e lajmeve ekonomia, Postuar me 29 Qershor 2017 Bukuritë natyrore të lumit Lepenc do të degradohen pas ndërtimit të gjashtë Hidrocentraleve në lumin Lepenc. Edhe pse muaj më parë banorët e Kaçanikut dhe të Ferizajt, protestuan kundër ndërtimit të hidrocentraleve mbi lumin Lepenc, ZRrE-ja, ka vazhduar me lëshimin e lejeve për hidrocentrale. Adelina Murtezaj-Bajrami, Zyrtare për Marrëdhënie me Publik në Zyrën e Rregullatorit për Energji (ZRrE), tha se deri më tani ZRRE ka lëshuar gjashtë autorizime finale për ndërtimin e Hidrocentraleve në lumin Lepenc, të cilat janë në faza të ndryshme të ndërtimit sipas afateve ligjore të përcaktuara me Leje Ndërtimore komunale dhe Autorizimin Final të Lëshuara nga Bordi i ZRRE-së. Ndërsa lidhur me kundërshtitë e komuniteti lokal ndaj HC-ve, Murtezaj-Bajrami, tha…
Read More
OSHEE: 5-mujori humbjet 28.7% dhe arkëtimi 27.5 mld, Revista Monitor, 30 Qershor 2017

OSHEE: 5-mujori humbjet 28.7% dhe arkëtimi 27.5 mld, Revista Monitor, 30 Qershor 2017

Informim
5-mujori 2017, OSHEE: Humbjet ulen në 28.7%, arkëtimet 27.5 mld, Revista Monitor, 30 Qershor 2017 Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike publikon të dhënat statistikore të treguesve për 5-mujorin e parë të vitit 2017. Në 5-mujorin e parë të këtij viti, sasia e energjisë së shitur ka pësuar rritje me 3% ose 56 mijë MWh më shumë se e njëjta periudhë e vitit të kaluar. Arkëtimet totale të OSHEE-se për këtë periudhë kanë arritur në 27.5 miliardë lekë ose thënë ndryshe 4.6% më shumë. Niveli i humbjeve në rrjet ka zbritur në 28.7% ose 1.01% më pak se e njëjta periudhë një vit më parë. Numri i ankesave të raportuara/të hyra në maj 2017 është 44% më i ulët krahasuar me janar 2017 dhe 11.3% më i ulët se mars…
Read More