Shpallen fituesit e HEC-eve në Dibër dhe Fier, Publikuar nga Top Channel,  20 Qershor 2017

Shpallen fituesit e HEC-eve në Dibër dhe Fier, Publikuar nga Top Channel, 20 Qershor 2017

Informim
Shpallen fituesit e HEC-eve në Dibër dhe Fier, Top Channel,  20 Qershor 2017 Ministria e Energjisë dhe Industrisë ka shpallur dhënien me koncesion të hidrocentraleve të vegjël në zonën e Dibrës dhe Fierit. Agjencia e Prokurimit Publik ka njoftuar shprehjen e interesit në buletin zyrtar që mban datën 19 qershor, ndërkohë që afati i fundit i dorëzimi të ofertave dhe shpallja e fituesve bëhet më 17 korrik të këtij viti. Aplikimi do të jetë në formë elektronike. Sipas dokumenteve të publikuar investimi duhet të jetë tërësisht privat, ndërsa koncesionet zgjasin 35 vite dhe janë të tipit, ndërtim-operimin-transferim. Hidrocentralet do të ndërtohen në perroin  e Luses në Dibër, dhe tjetri në rezvuarin e ndërtuar tashmë të Thanës në qarkun e Fierit. Kriteret e përzgjedhjes së fituesve fillojnë me fuqinë e instaluar,…
Read More