Nis procedura për blerjen e energjia nga era dhe dielli, Revista Monitor, 15 Qershor 2017

Nis procedura për blerjen e energjia nga era dhe dielli, Revista Monitor, 15 Qershor 2017

Informim
ERE nis procedurat për përcaktimin e çmimit të energjisë së prodhuar nga era dhe dielli, Revista Monitor, 15 Qershor 2017 Enti Rregullator i Energjisë fillon procedurat për të përcaktuar çmimin e energjisë të prodhuar nga dielli dhe era. VKM e  datës 26.04.2017, “Për miratimin e metodologjisë për përcaktimin e çmimit të blerjes së energjisë elektrike të prodhuar nga burimet e vogla të rinovueshme nga dielli dhe era” shprehet se: “Ligji i ri (7/2017) parashikon vendosjen e tarifave FIP (Feed-In- Premium) me anë të një procesi konkurrues, jo diskriminues të tenderimit (ankande) nëpërmjet Kontratave për Diferencë (CfD), ndërsa instalimet e reja mbi 2 MW përjashtohen nga procesi konkurrues me çmimin tavan që do të vendoset bazuar në këtë metodologji”. Enti Rregullator i Energjisë do të miratojë çmimin e blerjes së energjisë…
Read More