ERE miraton tarifën 25 l/m3 te transmetimit të gazit, Revista Monitor, 14 Qershor 2017

ERE miraton tarifën 25 l/m3 te transmetimit të gazit, Revista Monitor, 14 Qershor 2017

Informim
ERE miraton tarifat e transmetimit të gazit, 25 lekë për metër kub, Revista Monitor, 14 Qershor 2017 Enti Rregullator i Energjisë miratoi tarifën e përkohshme të transmetimit të gazit që do të jetë e vlefshme deri në shtator të këtij viti. Tarifa e transmetimit të gazit natyror do të jetë 25.2 lekë, e rënë dakord me shoqërinë “Albetrol” sh.a. njoftoi ERE. Shqipëria nuk ka linja të transmetimit të gazit, por tarifat do të miratohen për t’u paraprirë zhvillimeve në sektor nga projekti TAP. Tarifa do të administrohet nga shoqëria ALBGAZ sh.a, e cila u krijua me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 848, datë 07.12.2016 “Për krijimin e shoqërisë ALBGAZ sh.a. dhe përcaktimin e Autoritetit Publik që përfaqëson shtetin si pronar të aksioneve të shoqërive Albpetrol sh.a. dhe ALBGAZ sh.a.…
Read More