Kompanitë që s’kanë filluar ndërtimin e HEC-ve në gjykatë, Revista Monitor, 13 Qershor 2017

Kompanitë që s’kanë filluar ndërtimin e HEC-ve në gjykatë, Revista Monitor, 13 Qershor 2017

Informim
Ministria Energjisë çon në gjykatë kompanitë që nuk kanë aktivizuar koncesionet e HEC-ve, Revista Monitor, 13 Qershor 2017 Ministria e Energjetikes ka çuar në gjykatë kompanitë që kanë marrë leje koncensionare për të ndërtuar HEC-e dhe nuk i kanë aktivizuar ato. Historia ka nisur qysh në vitin 2008 kur për shkak të politikes së atëhershme shume kompani morën leje për të zhvilluar koncesione, por shumë nga këto kompani i kthyen në biznes lejet e koncesioneve duke i rishitur më pas. Ky është rasti i kompanisë “Korsel” të cilën Ministria e Energjetikes e ka paditur në gjykatën administrative duke i kërkuar t’i paguajë penalitetin në masën 5% të vlerës së prodhimit të parealizuar për vitin 2012, për mosrealizim në kohë të prodhimit për vitin 2012, referuar nenit 18/4 të kontratës koncesionare,…
Read More