ERE shtyn hyrjen në fuqi për ne korrik të platformës online, Nertila Maho/SCAN, 09 Qershor 2017

ERE shtyn hyrjen në fuqi për ne korrik të platformës online, Nertila Maho/SCAN, 09 Qershor 2017

Informim
Shitblerja online e energjisë – ERE shtyn hyrjen në fuqi të rregullores në korrik, Nertila Maho/SCAN, 09 Qershor 2017      Një rregullore e miratuar nga Enti Rregullator i Energjisë në vitin 2016 përcaktonte që operatorët e tregut të funksiononin në bazë të një modeli të ri lidhur me mbulimin e humbjeve, shitjen, blerjen e shkëmbimin e energjisë. Por duket se kjo nuk ka qenë e mundur për t’u zbatuar në muajt e parë të këtij viti sepse procedurat e ndërtimit të platformës online kalojnë në një sërë hallkash të prokurimit. Në këto kushte duket se ERE ka vendosur që funksionimi i operatorëve të tregut që do të sigurojnë energji në përmbushje të detyrimeve të shërbimit publik të shtyhet në korrik të këtij viti duke i lënë kohë OSHEE që po ndërton…
Read More
Skenarët e përfshirjes se Gazpromit ne gazsjellësin TAP, Dr. Lorenc Gordani, 09 Qershor 2017

Skenarët e përfshirjes se Gazpromit ne gazsjellësin TAP, Dr. Lorenc Gordani, 09 Qershor 2017

Informim
Skenarët e përfshirjes se Gazpromit ne gazsjellësin Trans-Adriatik, Dr. Lorenc Gordani, 09 Qershor 2017 A është Gazprom i Rusisë duke marrë në konsideratë tubacionin Trans-Adriatik (TAP), i projektuar për transportin e gazit natyror nga Azerbajxhani në vendet e BE, si një opsion për furnizimet me gaz në Evropë? Sipas zëdhënësit te kompanisë italiane të gazit Snam “Nuk ka pasur asnjë diskutim për zgjerimin e projektit të gazsjellësit Trans Adriatic Pipeline (TAP) gjatë takimit që u zhvillua me drejtuesit e kompanisë ruse Gazprom”. “Në këtë kontekst është e rëndësishme që të kujtoj se Snam është aksionere e TAP-it dhe nuk është e autorizuar që të bëjë oferta në lidhje me këtë çështje apo me interesa të tjera të ngjashme apo bashkëpunime me palë të treta”, tha zëdhënësi i Snam. Por më…
Read More