Industria nxjerrëse kryeson Indeksin e Çmimit të Prodhimit, Revista Monitor, 05 Qershor 2017

Industria nxjerrëse kryeson Indeksin e Çmimit të Prodhimit, Revista Monitor, 05 Qershor 2017

Informim
Industria nxjerrëse kryeson Indeksin e Çmimit të Prodhimit, Revista Monitor, 05 Qershor 2017 Në tremujorin e parë të vitit 2017, indeksi i çmimeve të prodhimit arriti 102,3 kundrejt vitit 2010, raporton INSTAT. Indeksi i çmimeve të prodhimit u rrit përkatësisht me 5,1 % në krahasim me tremujorin e parë të vitit 2016 dhe 1,8 % në krahasim me tremujorin e katërt të vitit 2016. Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të prodhimit në tremujorin e parë 2017 është 5,1 %. Rritjen më të lartë e kanë shënuar çmimet e prodhimit në seksionin “industri nxjerrëse” me 24,3 %. Brenda kësaj industrie vihet re rritja e çmimeve të prodhimit të produkteve në nxjerrjen e naftës bruto dhe gazit natyror me 37,3 %. Referuar të njëjtës periudhë krahasimi, çmimet e prodhimit në aktivitetet e industrisë përpunuese kanë…
Read More