Mungese vizioni qe përkthehet ne humbje me miliona euro, by Dr Lorenc Gordani, 03 Qershor 2017

Mungese vizioni qe përkthehet ne humbje me miliona euro, by Dr Lorenc Gordani, 03 Qershor 2017

* Me kryesore, Aktivitetet, Artikuj, Hulumtimet, Informim, Përfaqësim, Publikime
Mungese vizioni qe do përkthehet ne miliona euro jashtë Shqipërisë, by Dr Lorenc Gordani, 03 Qershor 2017 Sistemi i Transmetimit të Energjisë Elektrike në Shqipëri drejtohet nga Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST sh.a.), një kompani publike me 100% të aksioneve në pronësi të shtetit. Veprimtari qe ushtrohet e ndarë nga aktivitetet e tjera në sektorin e energjisë elektrike, si: prodhimi, shpërndarja, tregtimi dhe furnizimi me energji elektrike. Nëpërmjet Qendrës Kombëtare Dispeçer realizohet një balancë e qëndrueshme ndërmjet prodhimit dhe konsumit të energjisë. Operim qe sipas nevojës vjen edhe ne koordinimin me OST-të fqinje. Sipas pasqyrave te detajuara te OST, vlerësohet se kjo pjese e tregut do te zëre vlerën mbi 15 mil Euro për vitin 2017. Vlera te cilat pritet te dyfishohen ne momentin e sigurimit te shërbimeve me bazë…
Read More
Gjykata lejon vazhdimin e ndërtimit të HEC-ve në Valbonë, nga Lajmi.net, 2 Qershor 2017

Gjykata lejon vazhdimin e ndërtimit të HEC-ve në Valbonë, nga Lajmi.net, 2 Qershor 2017

Informim
Gjykata lejon vazhdimin e ndërtimit të HEC-ve në Valbonë Lajmi.net, 2 Qershor 2017 Gjykata Administrative në Tiranë rrëzoi sot kërkesën e 27 banorëve të Luginës së Valbonës dhe Shoqatës për Ruajtjen e Alpeve Shqiptare (Shoqata Toka) për pezullimin e punimeve për ndërtimin e HEC-t në Valbonë. Rrëzimi i kërkesës i hap rrugë vazhdimit të punimeve, të nisura rreth një vit më parë nga dy kompani koncensionare, të cilat kanë marrë miratimin e qeverisë shqiptare për ndërtimin e hidrocentraleve në Luginën e Valbonës. Gjithashtu, Gjykata e Apelit vendosi shqyrtimin në themel të çështjes, duke nisur nga seanca e ardhshme, e cila u caktua nga gjykata për datën 14 qershor. Vendimi i gjykatës i ka lënë të pakënaqur banorët e Luginës së Valbonës. Përfaqësuesi i tyre ligjor në këtë proces deklaroi në…
Read More
Asetet Albgaz te linjës teknik ekzistuese 264.5 km, Nertila Maho / SCAN, 02 Qershor 2017

Asetet Albgaz te linjës teknik ekzistuese 264.5 km, Nertila Maho / SCAN, 02 Qershor 2017

Informim
Asetet e Albgaz sh.a – Vlerësim teknik linjës ekzistuese 264.5 km, Nertila Maho / SCAN, 02 Qershor 2017 Kompania publike e shpërndarjes së gazit Albgaz sh.a e krijuar me një vendim të veçantë në fund të vitit 2016 ka hyrë në një fazë të re të saj. Kjo lidhet me vlerësimin teknik të aseteve të saj dhe për të hartuar një raport përfundimtar. Kompania që do të përzgjidhet duhet që të bëjë një vlerësim teknik të aseteve të kompanisë si dhe mbështetje me logjistikë dhe instrumenta matës të nevojshëm për kryrjen e këtij shërbimi. Raporti pritet që të jetë gati në fund të vitit ndërkohë që kompania që do të përzgjidhet përmes një procedure konkurruese duhet të përfundojë punën e saj në një afat 90 ditor nga të cilat 70…
Read More