Potenciali ne energji diellore dhe eolike bazuar ne kostot e gjenerimit, Dr. Lorenc Gordani, 1 Qershor 2017

Potenciali ne energji diellore dhe eolike bazuar ne kostot e gjenerimit, Dr. Lorenc Gordani, 1 Qershor 2017

* Me kryesore, Aktivitetet, Artikuj, Hulumtimet, Informim, Përfaqësim, Publikime
Potenciali ne energji diellore dhe eolike bazuar ne kostot e gjenerimit, Dr. Lorenc Gordani, 1 Qershor 2017 Përpara ndërmarrjes se çdo investime natyrshëm lind pyetja, cili është çmimi i energjisë, dhe cilat janë kostot qe afektojnë investimet në PV dhe Eolik në Shqipëri? Mbi sa me sipër, studimet aktuale me se shumti bazohen ne "LCOE" - Levelized Cost of Energy. Metodologjia e vlerësimit të kostove të energjisë nga burime të rinovueshme mbështetur tek LCOE, e njohur si kosto e nivelit mesatar të energjisë (LEC), do te thotë te përcaktuarit te vlerës aktuale neto e kostos-njësi të energjisë elektrike (kWh) gjatë gjithë jetës së një njësie gjeneruese. Vlere kjo e llogaritur si një vlerësim ekonomik i rendit të parë të kostos së konkurrencës së një sistemi (në këtë rast PV, Eolik)…
Read More
MEI i kërkoi ERE-s: Mos ndrysho tarifat, rëndësi strategjike, Nertila Maho/SCAN, 01 Qershor 2017

MEI i kërkoi ERE-s: Mos ndrysho tarifat, rëndësi strategjike, Nertila Maho/SCAN, 01 Qershor 2017

Informim
Çmimi i energjisë – MEI i kërkoi ERE-s: Mos ndrysho tarifat, rëndësi strategjike, Nertila Maho/SCAN, 01 Qershor 2017      Enti Rregullator i Energjisë vendosi pak ditë më parë që të rrëzonte kërkesën e Operatorit të Sistemit të Transmetimit për rishikim të tarifës së transmetimit. Në fakt ky ent më herët vendosi që për asnjë nga kompanitë e tregut të mos kishte ndryshim duke e argumentuar këtë me një shkresë. Në fakt ERE konsiderohet institucion i pavarur dhe për këtë Ministria vetëm mund të kërkojë me argument por jo të imponojë vendimmarrje. Por cilat ishin argumentat që dha Ministria që ERE të mbante çmime të njëjta energjie? Në shkresën e ministrisë të prillit 2017 drejtuar ERE-s kërkohet mbajtja e të njëjtit regjim tarifor për vitin 2017 për të tre kompanitë, duke u…
Read More
Koncesionet “lumë” – MEI shpall tenderin për “Lunikun”, Nertila Maho/SCAN, 31 Maj 2017

Koncesionet “lumë” – MEI shpall tenderin për “Lunikun”, Nertila Maho/SCAN, 31 Maj 2017

Informim
Koncesionet “lumë” – MEI një procedurë tjetër, shpall tenderin për “Lunikun”, Nertila Maho/SCAN, 31 Maj 2017 Ministria e Energjisë dhe Industrisë ka shpallur një tjetër procedurë koncesioni dhe këtë herë bëhet fjalë për hidrocentralin e Lunikut. Sipas dokumentave mësohet se hidrocentrali do të jetë në segmentin ujor të pellgut ujëmbledhës të Zallit të Lunikut nga kuota 273 metra mbi nivelin e detit deri në kuotën 492 metra mbi nivelin e detit duke respektuar kushtet teknike të projektimit dhe mos cënimit të objekteve që parashikohen të ndërtohen në këtë pellg ujëmbledhës. Në fakt mbi këtë lumë është parashikuar që të ngrihen të paktën 5 hidrocentrale, referuar raportimeve të mëparshme, por sot mbetet e paqartë si paraqitet situata pasi për dy prej tyre puna ka nisur shumë më herët. Ekspertët ambientalistë kanë…
Read More