MEI, masa promovuese për zhvillimin e energjisë diellore, Dr. Lorenc Gordani, 28 Maj 2017

MEI, masa promovuese për zhvillimin e energjisë diellore, Dr. Lorenc Gordani, 28 Maj 2017

Artikuj, Hulumtimet, Informim, Publikime
MEI, masa promovuese për zhvillimin e energjisë diellore, Dr. Lorenc Gordani, 28 Maj 2017 Ministria e Energjisë është në një fazë intensive të dhënies së lejeve për ndërtime parqesh energjie diellore që prodhojnë me kapacitet 2 MW. Ndërsa janë bërë tashmë investimet e para në jug të vendit, Ministria e Energjisë ka në proces aprovimi disa projekte të reja të parqeve që prodhojnë energji nga era dhe dielli. Për këto investime, qeveria do te garantoj blerjen e energjisë. Kështu, janë te shumta kompanitë qe kane shprehur interes duke aplikuar për pajisjen me autorizim paraprak të projekteve, me një vlerë investimi disa milion euro, ku kapaciteti i instaluar do të jetë deri ne 2 MW. Shqipëria si një vend 240-300 ditë diell në vit, nuk e ka të zhvilluar prodhimin e…
Read More
Hidrocentrali me konçesion. Hapet tenderi për projektin e Kalivaçit, Top Channel, 27 Maj 2017

Hidrocentrali me konçesion. Hapet tenderi për projektin e Kalivaçit, Top Channel, 27 Maj 2017

Informim
Hidrocentrali me konçesion. Hapet tenderi për projektin e Kalivaçit, Top Channel, 27 Maj 2017 [embed]https://www.youtube.com/watch?v=M_Faxk1aIY8[/embed] Pas prishjes së kontratës me shoqërinë italiane “Hidro SRL”, qeveria ka rihapur tenderin për dhënien me konçesion të hidrocentralit të Kalivaçit. Ministria e Energjisë ka publikuar në Agjencinë e Prokurimit thirrjen zyrtare për oferta për ndërtimin e hidrocentralit në lumin e Vjosës. Sipas dokumentave, afati përfundimtar i dorëzimit të ofertave është data 18 korrik. Fituesi do të përzgjidhet sipas 6 kritereve, që janë vlera e tarifës konçesionare, ndikimi mjedisor, fuqia e instaluar, afati i ndërtimit, skema e lidhjes së hidrocentralit në rrjet dhe vlerësimi për vlerën ekzistuese të punimeve. Por për të marrë pjesë në tender kompanitë duhet të plotësojnë disa kushte. Së pari, xhiroja që ato kanë realizuar dy vitet e fundit, pra 2015…
Read More