ESC Adriatik, Një Dimension i Ri Shpërfaqje ne Tregun e Energjisë! ESC-A, 21 Maj 2017

ESC Adriatik, Një Dimension i Ri Shpërfaqje ne Tregun e Energjisë! ESC-A, 21 Maj 2017

* Me kryesore, Aktivitetet, Artikuj, Hulumtimet, Informim, Përfaqësim, Publikime
ESC Adriatik, Një Dimension i Ri Shpërfaqje ne Tregun e Energjisë! ESC-A, 21 Maj 2017 ESC Adriatik lançon paketën e integruar "Promovo Biznesin Tuaj ne Tregun e Ri te Energjisë", për të ndihmuar kompanitë energjetike edhe profesionistet, pjesëtarë te grupit tone, të shfrytëzojnë maksimalisht mundësitë e krijuara nga liberalizimi i tregut të energjisë. Nëpërmjet qasjes profesionale, dhe te ndërtuar sipas karakteristikave te profilit specifike ne gjithsecilin rast, synojmë të ndihmojmë partnerët tanë të shpalosin potencialin e tyre dhe te promovojnë instrumentet dhe shërbimet qe lidhen me energjitë e rinovueshme dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Potenciali i tregut të energjisë në Shqipëri, tashmë krijon një interes te shtuar për shkak të zhvillimeve që lidhen me liberalizimin dhe integrimin e plotë në tregun e integruar të energjisë të BE-së. Në sa më sipër,…
Read More