ERE vendos sa energji duhet ti sigurohet OSHEE nga KESH, Nertila Maho/SCAN, 18 Maj 2017

ERE vendos sa energji duhet ti sigurohet OSHEE nga KESH, Nertila Maho/SCAN, 18 Maj 2017

Informim
Kontrata me KESH - ERE vendos: Ja sa energji duhet ti sigurohet OSHEE në 2017, Nertila Maho/SCAN, 18 Maj 2017 Ligji për sektorin e energjisë përveçse e dimensionoi tregun në bazë të një modeli të ri përcaktoi edhe marrëdhënien e re kontraktuale që do të kenë operatorët mes njëri-tjetrit. Korporata Elektroenergjetike Shqiptare do të vazhdojë të ketë rolin kryesor në prodhimin e energjisë duke siguruar një sasi të paracaktuar për furnizuesin universal që në këtë rast është Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. Pikërisht sasia e energjisë që do të sigurohej prej kohësh është objekt debati duke mos gjetur një dakordësi por Enti Rregullator i Energjisë përcaktoi se fundmi edhe kontratën që do të jetë në fuqi deri në fund të këtij viti mes dy operatorëve, gjenerimit dhe shpërndarjes. Në…
Read More
OST, Takimi i Nivelit të Lartë me Operatorët e disa Vende Anëtare të ENTSO-E, OST, 19 Maj 2017

OST, Takimi i Nivelit të Lartë me Operatorët e disa Vende Anëtare të ENTSO-E, OST, 19 Maj 2017

Informim
Takimi i Nivelit të Lartë me Operatorët e Sistemit të Transmetimit të Vendeve të Ballkanit Perëndimor, disa Vende Anëtare të Bashkimit Evropian dhe ENTSO-E Në 30 Mars 2017, Asambleja e ENTSO-E pranoi OST sh.a. si anëtare me të drejta të plota në këtë organizëm të të gjithë TSO-ve të Evropës, duke finalizuar një proces të nisur që në vitin 2004 dhe që u bë i mundur vetëm pas investimeve të rëndësishme në rrjetin e transmetimit dhe vendosjes si prioritet dhe objektiv kryesor i shoqërisë OST sh.a. në katër vitet e fundit. Duke vlerësuar maksimalisht ketë moment dhe arritje të rëndësishme të shoqërisë sonë dhe nga ana tjetër duke qenë të ndërgjegjshëm dhe mirënjohës për ndihmesën e vendeve të rajoni nëpërmjet bashkëpunimit në grupet e punës të përfshira në proces, OST…
Read More