Skema mbështetëse për prodhimin e energjisë nga era dhe dielli – Qeveria përcakton tarifat, ja kostot dhe potenciali, Angelo Haruni/SCAN, 10/05/2017

Skema mbështetëse për prodhimin e energjisë nga era dhe dielli – Qeveria përcakton tarifat, ja kostot dhe potenciali, Angelo Haruni/SCAN, 10/05/2017

Informim
Skema mbështetëse për prodhimin e energjisë nga era dhe dielli – Qeveria përcakton tarifat, ja kostot dhe potenciali, Angelo Haruni/SCAN, 10/05/2017 Prodhimi i energjisë elektrike në vend është i bazuar tërësisht në burimet hidrike, por objektivi i vendosur për vitin 2020 për të patur 38% energji totale të rinovueshme është i paarritshëm pa një skemë mbështetëse, për burimet alternative si era dhe dielli. Skema të tilla janë praktikë e zakonshme në vende të tjera, dhe kanë vite që zbatohen, duke patur si efekt një bum të instalimit të sistemeve alternative të energjisë si impiante diellore fotovoltaike, turbina ere, etj. Ndërsa në vendin tonë, duke nisur nga viti 2007 janë nënshkruar 183 kontrata koncesionare për ndërtimin e 524 HEC-eve të vogla, format e tjera të energjisë janë të pashfrytëzuara. Për vitin…
Read More