Forumi mbi Infrastrukturën dhe takime biznesi B2B me kompani italiane, ICE Tirana, 10/11 Maj 2017

Forumi mbi Infrastrukturën dhe takime biznesi B2B me kompani italiane, ICE Tirana, 10/11 Maj 2017

Aktivitetet, Artikuj, Informim, Përfaqësim, Publikime
Forumi mbi Infrastrukturën dhe takime biznesi B2B me kompani italiane, ICE Tirana, 10/11 Maj 2017 Të nderuar, ICE - Agjencia për promovimin dhe ndërkombëtarizimin e kompanive italiane, Seksioni për Promovimin e Shkëmbimeve Tregtare i Ambasadës Italiane në Tiranë, në bashkëpunim me OICE (Shoqata italiane e studiove të inxhinerise, akitektures dhe konsulencës tekniko-ekonomike), organizon në Tiranë, më 10 dhe 11 maj 2017, takime biznesi b2b mbi mundësitë e bashkëpunimit me kompanitë italiane në sektorët e më poshtëm: infrastruktura rrugore, hekurudhore, sociale, detare dhe ura mjedisi, trajtimi i ujrave dhe impiantet arkitektura, planifikimi urban dhe restaurimi shërbime inxhinierike për efiçencën energjetike dhe energjitë e rinovueshme inxhinieria sizmike plant ingineering, fire prevention. Sipas programit bashkëlidhur, ditën e mërkurë 10 maj në Universitetin Politeknik të Tiranës nga ora 09:00 deri në orën 12:30 do…
Read More
EuroElektra, çdo jave me 100 m2 panele për te përfituar nga energjia falas e diellit”, Ecs Adriatic, 24 Prill 2017

EuroElektra, çdo jave me 100 m2 panele për te përfituar nga energjia falas e diellit”, Ecs Adriatic, 24 Prill 2017

Artikuj, Informim, Përfaqësim
EuroElektra, çdo jave me 100 m2 panele për te përfituar nga energjia falas e diellit”, Ecs Adriatic, 24 Prill 2017 Ligji i ri i energjive te rinovueshme tashme parashikon se konsumatorët mund jo vetëm te prodhojnë energji për nevojat e tyre por edhe t’ia shesin kompanisë së shpërndarjes, sasinë e tepërt të energjisë që nuk arrijnë ta konsumojnë. Kështu, bizneset por dhe familjet po kërkojnë gjithmonë dhe me shume panele diellore, duke u shndërruar edhe në prodhues energjie. Për ketë EuroElektra ka lancuar instalimin e projekteve te vogla të energjisë së rinovueshme. Çdo shoqëri e vogël ose e mesme apo një klient familjar mund të instalojë një kapacitet total deri në 500 kW për prodhimin e energjisë elektrike nga era ose dielli për të mbuluar një pjesë ose të gjithë…
Read More
Prokurimet Publike ne Sektorin Energjetikë me 24 Prill 2017

Prokurimet Publike ne Sektorin Energjetikë me 24 Prill 2017

Informim
Prokurimet Publike ne Sektorin Energjetikë me 24 Prill 2017 Objekti i tenderit: Zgjerimi i rrjetit te ndriçimit publik rrugor Më shumë Info Autoriteti Kontraktues: Bashkia Gjirokastër  | Data e hapjes: 24-04-2017 Ora : 08:00  | Data e mbylljes: 04-05-2017 Ora : 09:00  | Numri i referencës: REF-08169-04-21-2017  | Fondi limit: 4,165,856.00 Lekë  | Me lote: Jo  | Anulluar: Jo  |  Pezulluar: Jo Objekti i tenderit: Blerje karburant per vitin 2017 Më shumë Info Autoriteti Kontraktues: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve  | Data e hapjes: 25-04-2017 Ora : 09:00  | Data e mbylljes: 04-05-2017 Ora : 13:00  | Numri i referencës: REF-08346-04-24-2017  | Fondi limit: 2,851,576.00 Lekë  | Me lote: Jo  | Anulluar: Jo  |  Pezulluar: Jo Objekti i tenderit: Blerje Karburanti për Mjetet motorrike dhe ngrohjen e shkollave të e Bashkisë…
Read More
Solar Power is Smart Power by EuroElektra, Ecs Adriatic, 23 Prill 2017

Solar Power is Smart Power by EuroElektra, Ecs Adriatic, 23 Prill 2017

Informim, Përfaqësim
Solar Power is Smart Power by EuroElektra, Ecs Adriatic, 23 Prill 2017 [huge_it_slider id="4"] Ligji i ri i energjive te rinovueshme tashme parashikon se konsumatorët mund jo vetëm te prodhojnë energji për nevojat e tyre por edhe t’ia shesin kompanisë së shpërndarjes, sasinë e tepërt të energjisë që nuk arrijnë ta konsumojnë. Kështu, bizneset por dhe familjet që për shembull do të instalojnë panele diellore, tani mund të shndërrohen edhe në prodhues energjie. Për ketë OSSH-ja siguron lidhjen në rrjetin e shpërndarjes të gjithë palëve të interesuara. EuroElektra ka lancuar instalimin e projekteve te vogla të energjisë së rinovueshme. Çdo shoqëri e vogël ose e mesme apo një klient familjar mund të instalojë një kapacitet total deri në 500 kW për prodhimin e energjisë elektrike nga era ose dielli për…
Read More
Kostot nga projektet e dështuara të energjisë, Revista Monitor, 23/04/2017

Kostot nga projektet e dështuara të energjisë, Revista Monitor, 23/04/2017

Informim
Kostot nga projektet e dështuara të energjisë, Revista Monitor, 23/04/2017 Qeveria shqiptare po shlyen borxhin 130 milionë euro që ka marrë për ndërtimin e TEC-it të Vlorës, i cili nuk u vu kurrë në punë, për shkak të një defekti në procesin e ndërtimit. Gjithashtu tani ka nisur të paguajë kredinë 35 milionë euro me gjithë interesa që ka marrë për ndërtimin e linjës së interkonjeksionit Shqipëri-Kosovë. Kësaj kostoje të drejtpërdrejtë në xhepat e shqiptarëve i shtohet edhe rendimenti i munguar i këtyre dy investimeve madhore të periudhës së tranzicionit. Saga në të cilën ka kaluar ndërtimi i termocentralit të ri të Vlorës nuk mbaron me dështimin e projektit që kushtoi 129 milionë dollarë, për të kontribuar me 8% në konsumin e energjisë, por me perspektivën e paqartë të rivënies…
Read More
Tregu i energji një mundësi e re për prodhuesit dhe kompanitë, Dr. Lorenc Gordani, 23 Prill 2017

Tregu i energji një mundësi e re për prodhuesit dhe kompanitë, Dr. Lorenc Gordani, 23 Prill 2017

Artikuj, Hulumtimet, Informim, Përfaqësim, Publikime
Tregu i energji një mundësi e re për prodhuesit dhe kompanitë, Dr. Lorenc Gordani, 23 Prill 2017 Ligji i ri i energjive te rinovueshme tashme parashikon se konsumatorët mund jo vetëm te prodhojnë energji për nevojat e tyre por edhe t’ia shesin kompanisë së shpërndarjes, sasinë e tepërt të energjisë që nuk arrijnë ta konsumojnë. Termat pro-konsumer, vetë-gjenerues dhe vetë-konsumatorë janë fjalë që mund te përdoren ne mënyrë të ndërsjellë. Por qëllimi është përdorimi i energjisë së prodhuar në vend nga një konsumator i energjisë për të reduktuar, të paktën pjesërisht, blerjen e energjisë elektrike nga rrjeti. Kështu, përveçse se kursejnë në faturën e energjisë elektrike, familjet dhe bizneset që për shembull do të instalojnë panele diellore, tani mund të shndërrohen edhe në prodhues energjie. Për ketë OSSH-ja siguron lidhjen…
Read More
Prokurimet Publike ne Sektorin Energjetikë me 21 prill 2017

Prokurimet Publike ne Sektorin Energjetikë me 21 prill 2017

Informim
Prokurimet Publike ne Sektorin Energjetikë me 21 prill 2017 Objekti i tenderit: Dhenia me koncesion e ndërtimit të landfillit, inceneratorit dhe rehabilitimi i vend depozitimeve ekzistuese tiranë Më shumë Info Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave  | Data e hapjes: 20-04-2017 Ora : 12:00  | Data e mbylljes: 12-06-2017 Ora : 11:00  | Numri i referencës: REF-07295-04-19-2017  | Fondi limit: 0.00 Lekë  | Me lote: Jo  | Anulluar: Jo  |  Pezulluar: Jo Objekti i tenderit: Sherbim per zbulim, germim, shkriferim dhe ngarkim i reres bituminoze Më shumë Info Autoriteti Kontraktues: Ndermarrja e Sherbimeve Publike Fier  | Data e hapjes: 21-04-2017 Ora : 08:00  | Data e mbylljes: 02-05-2017 Ora : 09:00  | Numri i referencës: REF-07698-04-20-2017  | Fondi limit: 3,680,000.00 Lekë  | Me lote: Jo  |…
Read More
EuroElektra: Make Every Day, Earth Day! 22 Prill 2017

EuroElektra: Make Every Day, Earth Day! 22 Prill 2017

Artikuj, Informim, Përfaqësim, Publikime
EuroElektra: Make Every Day, Earth Day! 22 Prill 2017 [caption id="attachment_2278" align="alignnone" width="601"] EuroElektra: Make Every Day, Earth Day![/caption] Përveçse kursejnë në faturën e energjisë elektrike, familjet dhe bizneset që instalojnë tani panele diellore mund të shndërrohen edhe në prodhues energjie. Për ketë, EuroElektra ka lancuar instalimin e projekteve te vogla të energjisë së rinovueshme për familjet dhe biznese. Proces i cili ne bashkëpunim me kompanitë dhe institucionet përgjegjëse mund te realizohet brenda periudhës një mujore. Për me shume, mund ta gjeni ne formën e një prezantimi.
Read More
Planet Vendore, Gjermeni: Vitin e ardhshëm mbështetje financiare për 18 bashki, MZHU, 21 Prill 2017

Planet Vendore, Gjermeni: Vitin e ardhshëm mbështetje financiare për 18 bashki, MZHU, 21 Prill 2017

Informim
Planet Vendore, Gjermeni: Vitin e ardhshëm mbështetje financiare për 18 bashki, MZHU, 21 Prill 2017 Ministrja e Zhvillimit Urban, znj. Eglantina Gjermeni, mori pjesë sot, në takimin e parë kombëtar mbi krijimin e rrjetit të bashkëpunëtorëve “BRIGAID”, organizuar nga Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit,  në bashkëpunim me Ambasadën e Vendeve të Ulta në Tiranë. Qëllimi i projektit “Brigaid” është përthithja e ideve inavative mbi tre komponetë kryesorë të ndryshimeve klimatike si: përmbytjet, thatësirat dhe moti ekstrem, një nismë kjo që lidh inovatorët, kërkuesit, akademinë, njerëzit me ide, me institucionet, nëpërmjet disa produkteve që japin zgjidhje praktike e të shpejta në situatat e katastrofave. Në fjalën e saj, Ministrja Gjermeni u shpreh se, në këtë mandat të parë qeverisës reformat që janë ndërmarrë në kuadër të planifikimit kombëtar dhe vendor…
Read More
Si ta zerojmë faturën e energjisë elektrike me panele diellore? EuroElektra, 21 Prill 2017

Si ta zerojmë faturën e energjisë elektrike me panele diellore? EuroElektra, 21 Prill 2017

Aktivitetet, Artikuj, Hulumtimet, Informim, Përfaqësim, Publikime
Si ta zerojmë faturën e energjisë elektrike me panele diellore? EuroElektra, 21 Prill 2017 Përveçse kursejnë në faturën e energjisë elektrike, familjet dhe bizneset që do të instalojnë panele diellore tani mund të shndërrohen edhe në prodhues energjie. Ligji i ri parashikon sesi këto konsumatorë mund t’i shesin kompanisë së shpërndarjes, sasinë e tepërt të energjisë që prodhojnë përmes paneleve diellore, por që nuk arrijnë ta konsumojnë. Për ketë, EuroElektra ka lancuar instalimin e projekteve te vogla të energjisë së rinovueshme për familjet dhe biznese. Çdo shoqëri e vogël ose e mesme apo një klient familjar mund të instalojë një kapacitet total deri në 500 kW për prodhimin e energjisë elektrike nga era ose dielli për të mbuluar një pjesë ose të gjithë energjinë që nevojitet për nevojat e tij…
Read More