Një tjetër port karburantesh në Porto Romano, AIDA, 20/04/2017

Një tjetër port karburantesh në Porto Romano, AIDA, 20/04/2017

Informim
Një tjetër port karburantesh në Porto Romano, AIDA, 20/04/2017 Këshilli Kombëtar i Territorit i ka dhënë dritën jeshile ndërtimit të një porti karburantesh në Porto Romano. Bëhet fjalë për ndërtimin e “Portit MBM” përmes një kontrate konçesionare në formën “BOT” (ndërtim, operim dhe transferim i së drejtës së pronësisë dhe operimit, në përfundim të marrëveshjes së konçesionit). Ky projekt parashikohet të ketë një ndikim pozitiv për Shqipërinë, duke e kthyer në nyje furnizimi të hidrokarbureve edhe për rajonin. Sipas relacionit shoqërues të projektit, kjo do të sjellë  uljen e çmimit të karburanteve në vend për shkak të uljes së çmimit të trasportit dhe çmimeve më të mira nga rafineritë. Kontrata BOT (ndërtim shfrytëzim dhe transferim) do të jepet për një periudhë 35 vjeçare, me një investim fillestar prej afro 10.2…
Read More
Forumi mbi Infrastrukturën dhe takime biznesi B2B me kompani italiane, ICE Tirana, 10/11 Maj 2017

Forumi mbi Infrastrukturën dhe takime biznesi B2B me kompani italiane, ICE Tirana, 10/11 Maj 2017

Aktivitetet, Artikuj, Informim, Përfaqësim, Publikime
Forumi mbi Infrastrukturën dhe takime biznesi B2B me kompani italiane, ICE Tirana, 10/11 Maj 2017 Të nderuar, ICE - Agjencia për promovimin dhe ndërkombëtarizimin e kompanive italiane, Seksioni për Promovimin e Shkëmbimeve Tregtare i Ambasadës Italiane në Tiranë, në bashkëpunim me OICE (Shoqata italiane e studiove të inxhinerise, akitektures dhe konsulencës tekniko-ekonomike), organizon në Tiranë, më 10 dhe 11 maj 2017, takime biznesi b2b mbi mundësitë e bashkëpunimit me kompanitë italiane në sektorët e më poshtëm: infrastruktura rrugore, hekurudhore, sociale, detare dhe ura mjedisi, trajtimi i ujrave dhe impiantet arkitektura, planifikimi urban dhe restaurimi shërbime inxhinierike për efiçencën energjetike dhe energjitë e rinovueshme inxhinieria sizmike plant ingineering, fire prevention. Sipas programit bashkëlidhur, ditën e mërkurë 10 maj në Universitetin Politeknik të Tiranës nga ora 09:00 deri në orën 12:30 do…
Read More
EuroElektra, çdo jave me 100 m2 panele për te përfituar nga energjia falas e diellit”, Ecs Adriatic, 24 Prill 2017

EuroElektra, çdo jave me 100 m2 panele për te përfituar nga energjia falas e diellit”, Ecs Adriatic, 24 Prill 2017

Artikuj, Informim, Përfaqësim
EuroElektra, çdo jave me 100 m2 panele për te përfituar nga energjia falas e diellit”, Ecs Adriatic, 24 Prill 2017 Ligji i ri i energjive te rinovueshme tashme parashikon se konsumatorët mund jo vetëm te prodhojnë energji për nevojat e tyre por edhe t’ia shesin kompanisë së shpërndarjes, sasinë e tepërt të energjisë që nuk arrijnë ta konsumojnë. Kështu, bizneset por dhe familjet po kërkojnë gjithmonë dhe me shume panele diellore, duke u shndërruar edhe në prodhues energjie. Për ketë EuroElektra ka lancuar instalimin e projekteve te vogla të energjisë së rinovueshme. Çdo shoqëri e vogël ose e mesme apo një klient familjar mund të instalojë një kapacitet total deri në 500 kW për prodhimin e energjisë elektrike nga era ose dielli për të mbuluar një pjesë ose të gjithë…
Read More