Energjia e rinovueshme, Shqipëria vlerësohet për ligjin, por kërkohet nxitje për investimet e huaja, Revista Monitor, 18/04/2017

Energjia e rinovueshme, Shqipëria vlerësohet për ligjin, por kërkohet nxitje për investimet e huaja, Revista Monitor, 18/04/2017

Informim
Energjia e rinovueshme, Shqipëria vlerësohet për ligjin, por kërkohet nxitje për investimet e huaja, Revista Monitor, 18/04/2017 Shqipëria ka arritur të marrë nota pozitive sa i përket hartimit të kuadrit ligjor për nxitjen e përdorimit të burimeve të energjisë së rinovueshme. Në raportin e fundit të hartuar nga Sekretariati i Komitetit të Energjisë mbi masat e marra (Akti i Qëndrueshmërisë), vendi ynë është vlerësuar pozitivisht, ndërsa Serbia ka bërë progresin më të madh. Në këtë dokument thuhet se Serbia tashmë ka avancuar duke miratuar aktet nënligjore, si dhe duke shpallur tenderin për ndërtesat publike dhe ndriçimin e rrugëve. Sekretariati ka vlerësuar punën e bërë nga Shqipëria dhe Kosova për hartimin e kuadrit ligjor për përdorimin e burimeve të rinovueshme, por theksohet se ka ende shumë punë për të zbatuar të…
Read More
Forum Biznesi “Shqipëri – Ukrainë: Një hap përpara”, Aida, 07/04/2017

Forum Biznesi “Shqipëri – Ukrainë: Një hap përpara”, Aida, 07/04/2017

Informim, Përfaqësim
Forum Biznesi “Shqipëri - Ukrainë: Një hap përpara”, Aida, 07/04/2017 Organizohet në Tiranë në datën 28 prill 2017, Forumi i Biznesit “Shqipëri - Ukrainë’’.  Ky event i rëndësishëm, i pari i këtij lloji mes dy vendeve, organizohet nën kujdesin e Qendrës së Eksporteve Shqiptare, Albanian Food Industry, Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë së Doneskut, Ukrainë dhe me mbështjetjen e Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve (AIDA). Në këtë aktivitet, që synon të forcojë bashkëpunimin tregtar ndërmjet dy vendeve, do të jenë të pranishëm përfaqësues nga qeveria e Ukrainës dhe Presidenti i Dhomës së Tregtisë Ukrainase. Pjesëmarrës në forum do të jenë një sërë kompanish të mirënjohura shqiptare dhe ukrainase nga sektorët e ushqimit, pijeve, produkteve të agrikulturës, turizmit, makinerive etj., të cilat kanë shprehur interesin e tyre për partneritet me…
Read More